หน้าแรก


ฟังธรรมออนไลน์

คลิกฟังธรรมช่อง หลวงพ่ออํานาจ โอภาโส


คอร์สปฏิบัติธรรม

คอร์สสัมมาทิฏฐิ 4-7 พฤษภาคม 2566

คอร์สสัมมาทิฏฐิ วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566 ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท (จ.พิจิตร)

โดย อ.ธนา เตรัตนชัย

(more…)

คอร์สอยู่กับรู้ วันที่ 3-6 มีนาคม 2566

คอร์สอยู่กับรู้  วันที่ 3-6 มีนาคม 2566
ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท (พิจิตร)

รับสมัครจำนวน 50 ท่าน

(more…)

คอร์สสันติในโสดาบัน วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2566

คอร์สสันติในโสดาบัน
วันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2566
สมัครคอร์สพิจิตร (On site)
สมัครคอร์สออนไลน์ (Online)

(more…)

คอร์สอยู่กับรู้สัญจร ตอน “สันติในโสดาบัน” ณ กาลาคาแนล รีสอร์ท อัมพวา

 

🌱 คอร์สอยู่กับรู้สัญจร ตอน “สันติในโสดาบัน” ณ กาลาคาแนล รีสอร์ท อัมพวา 🌱

🌸 วันที่ 28-31 มกราคม 2565 🌸

ขอเรียนเชิญ ท่านผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในโครงการ “อยู่กับรู้ (สัญจร)”  สถานที่  ณ กาลาคาแนล รีสอร์ท  (อัมพวา) เนื่องจากทางมูลนิธิฯ มีกองทุนอยู่กับรู้สัญจรเงินส่วนหนึ่ง เพื่อการจัดคอร์สดังกล่าว ซึ่งกองทุกมีจำกัดทำให้ต้องมีการเก็บค่าใช้จ่ายเรื่องของที่พัก ส่วนเรื่องอาหารทางมูลนิธิฯ จะนำกองทุนมาจ่าย  โดยมีรายละเอียดด้านล่าง

(more…)

คอร์สสันติในโสดาบัน วันที่ 13-16 มกราคม 2566

🌱 คอร์สสันติในโสดาบัน 🌱
🌸 วันที่ 13-16 มกราคม 2566 🌸
สมัครคอร์สพิจิตร (On site)
สมัครคอร์สออนไลน์ (Online)

(more…)

คอร์สสันติในโสดาบัน วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566

🌱คอร์สสันติในโสดาบัน 🌱
🌸 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 1 มกราคม 2566🌸
– สมัครคอร์สพิจิตร (On site)
– สมัครคอร์สออนไลน์ (Online)

(more…)

คอร์สสันติในนิพพาน 9-12 ธันวาคม 2565

🌱คอร์สสันติในโสดาบัน 🌱
🌸 วันที่ 9 – 12 ธันวาคม 2565🌸
สมัครคอร์สพิจิตร (On site)
สมัครคอร์สออนไลน์ (Online)

(more…)

คอร์สสันติในโสดาบัน 2-5 ธันวาคม 2565

🌱คอร์สสันติในโสดาบัน 🌱
🌸 วันที่ 2-5 ธันวาคม 2565🌸
สมัครคอร์สพิจิตร (On-site)
สมัครคอร์สออนไลน์ (Online)

(more…)

คอร์สสันติในโสดาบัน วันที่ 16 – 20  พฤศจิกายน 2565


👉 วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติที่เข้าใจแนวทางการเจริญสติในชีวิตประจำวันและผ่านหลักสูตรอื่นๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้วได้มีโอกาสต่อยอดการเรียนรู้ เรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ลึกซึ้งขึ้น จนนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์อย่างถาวร โดยจัดให้มีการฟังธรรมจากหลวงพ่ออำนาจ วันละ 1 ครั้ง  หลังจากนั้นจะเป็นเวลาที่ให้ผู้ปฏิบัติได้ภาวนาด้วยตนเองผ่านการเจริญสติปัฏฐานสี่ ดูการทำงานของขันธ์5 อายตนะ6 และ ปฏิจจสมุปบาท

(more…)

ขอเลื่อนการจัดคอร์สเป็นวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2565 (ซึ่งตรงกับวันหยุด Apex)

 

ขอเลื่อนการจัดคอร์สเป็นวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2565 (ซึ่งตรงกับวันหยุด Apex)

(more…)

คอร์สสัมมาทิฏฐิ ออนไลน์ วันที่ 1-2, 8-9 ต.ค.2565

คอร์สสัมมาทิฏฐิ ออนไลน์
วันที่ 1-2, 8-9 ต.ค.2565
โดย อ.ธนา เตรัตนชัย

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ
• เข้าใจหลักอริยสัจ 4 และสามารถนำความเข้าใจ ไปใช้ในการดำเนินชีวิต และสามารถดับทุกข์ได้
• เข้าใจหลักการ และกระบวนการ การปฏิบัติธรรม เพื่อทำให้เกิด ธัมมานุธรรมปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัตินั้น เป็นผลสำเร็จ

(more…)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial