หน้าแรก


ฟังธรรมออนไลน์

คลิกฟังธรรมช่อง หลวงพ่ออํานาจ โอภาโส


คอร์สปฏิบัติธรรม

🥭คอร์สอยู่กับรู้สัญจร🥭 ณ กาลาคาแนล รีสอร์ท อัมพวา วันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2567

🥭คอร์สอยู่กับรู้สัญจร🥭
ณ กาลาคาแนล รีสอร์ท อัมพวา
วันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2567
ขอเรียนเชิญ ท่านผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในโครงการ “อยู่กับรู้ (สัญจร)” สถานที่
ณ กาลาคาแนล รีสอร์ท (อัมพวา) เนื่องจากทางมูลนิธิฯ
มีกองทุนอยู่กับรู้สัญจรเงินส่วนหนึ่ง เพื่อการจัดคอร์สดังกล่าว

(more…)

🍑คอร์สปฏิจสมุปบาทฯ 🍑 วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2567 โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

🍑คอร์สปฏิจสมุปบาทฯ 🍑
วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2567
โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
🍑วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติที่เข้าใจแนวทางการเจริญสติในชีวิตประจำวันและผ่านหลักสู
ตรอื่นๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้ว ได้มีโอกาสต่อยอดการเรียนรู้
เรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ลึกซึ้งขึ้น จนนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์อย่างถาวร
โดยจัดให้มีการฟังธรรมจากหลวงพ่ออำนาจ วันละ 1 ครั้ง
หลังจากนั้นจะเป็นเวลาที่ให้ผู้ปฏิบัติได้ภาวนาด้วยตนเองผ่านการเจริญสติปัฏฐานสี่
ดูการทำงานของขันธ์ 5 อายตนะ 6 และ ปฏิจจสมุปบาท
รูปแบบของหลักสูตร คือ
เน้นการศึกษาธรรมที่ให้ถึงความหลุดพ้นและการปฏิบัติภาวนาด้วยตนเอง

(more…)

🍒คอร์สปฏิจสมุปบาทฯ🍒 วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2567 โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

🍒คอร์สปฏิจสมุปบาทฯ🍒
วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2567
โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
🍎วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติที่เข้าใจแนวทางการเจริญสติในชีวิตประจำวันและผ่านหลักสู
ตรอื่นๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้ว ได้มีโอกาสต่อยอดการเรียนรู้
เรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ลึกซึ้งขึ้น จนนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์อย่างถาวร
โดยจัดให้มีการฟังธรรมจากหลวงพ่ออำนาจ วันละ 1 ครั้ง

(more…)

🌴คอร์สปฏิจสมุปบาทฯ 🌴 โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส วันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2567

🌴คอร์สปฏิจสมุปบาทฯ 🌴
โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
วันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2567
วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติที่เข้าใจแนวทางการเจริญสติในชีวิตประจำวันและผ่านหลักสู
ตรอื่นๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้ว ได้มีโอกาสต่อยอดการเรียนรู้
เรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ลึกซึ้งขึ้น จนนำไปสู่
การปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์อย่างถาวร
โดยจัดให้มีการฟังธรรมจากหลวงพ่ออำนาจ วันละ 1 ครั้ง

(more…)

🪐คอร์สปฏิจสมุปบาทฯ 🪐 วันที่ 13 – 16 มิถุนายน 2567

🪐คอร์สปฏิจสมุปบาทฯ 🪐
วันที่ 13 – 16 มิถุนายน 2567

วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติที่เข้าใจแนวทางการเจริญสติในชีวิตประจำวันและผ่านหลักสู
ตรอื่นๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้ว ได้มีโอกาสต่อยอดการเรียนรู้
เรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ลึกซึ้งขึ้น จนนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์อย่างถาวร
โดยจัดให้มีการฟังธรรมจากหลวงพ่ออำนาจ วันละ 1 ครั้ง

(more…)

🎀 คอร์สอยู่กับรู้ 🎀 วันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2567

🎀 คอร์สอยู่กับรู้ 🎀
วันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2567
ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท (พิจิตร)

วัตถุประสงค์
เป็นหลักสูตรแห่งการเรียนรู้ในการเจริญสติ สมาธิ และปัญญา
เพื่อให้สามารถนำหลักในการปฏิบัติธรรมไปใช้อย่างสอดคล้องกับการดำเนินชีวิ
ตประจำวัน ด้วยรูปแบบในการปฏิบัติ เช่น เดินจงกรม นั่งสมาธิ และ
กิจกรรมส่งเสริมการภาวนาต่างๆ

(more…)

คอร์สวิเวก วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2567

🎀คอร์สวิเวก วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2567🎀
🏠ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท (พิจิตร)🏠
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ท่านที่ผ่านหลักสูตรต่างๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้ว
ได้มีโอกาสปลีกวิเวก
เจริญสติปัฏฐาน 4 ดูการทำงานของขันธ์ 5 อายตนะ 6 ปฏิจจสมุปบาท
และสามารถนำหลักการปฏิบัติกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน
รูปแบบของหลักสูตร
ฟังธรรมบรรยาย โดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส ผ่าน VDO
ที่ท่านบรรยายไว้ในหลักสูตรติววิชาพระโสดาบัน

(more…)

ค่ายธรรมะ อยู่กับรู้ อยู่กับรัก วันที่ 01-04 พฤษภาคม 2567

มูลนิธิปฏิจจสมุปบาทพิจิตรจัดอบรม

 

👩‍❤️‍👨ค่ายธรรมะ อยู่กับรู้ อยู่กับรัก👩‍❤️‍💋‍👨

🧚‍♂️สำหรับเยาวชนอายุ 7-12 ปี🧚‍♀️

ระหว่างวันที่ 01-04 พฤษภาคม 2567

(more…)

🍦คอร์สอยู่กับรู้ 🍦 วันที่ 6-9 เมษายน 2567

🍦คอร์สอยู่กับรู้ 🍦
วันที่ 6-9 เมษายน 2567
ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท (พิจิตร)

วัตถุประสงค์
เป็นหลักสูตรแห่งการเรียนรู้ในการเจริญสติ สมาธิ และปัญญา
เพื่อให้สามารถนำหลักในการปฏิบัติธรรมไปใช้อย่างสอดคล้องกับการดำเนินชีวิ
ตประจำวัน ด้วยรูปแบบในการปฏิบัติ เช่น เดินจงกรม นั่งสมาธิ และ
กิจกรรมส่งเสริมการภาวนาต่างๆ

(more…)

💐คอร์สวิเวก พิจิตร วันที่ 14-17 มีนาคม 2567💐

💐คอร์สวิเวก พิจิตร 💐
วันที่ 14-17 มีนาคม 2567

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ท่านที่ผ่านหลักสูตรต่างๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้ว ได้มีโอกาสปลีกวิเวก
เจริญสติปัฏฐาน 4 ดูการทำงานของขันธ์ 5 อายตนะ 6 ปฏิจจสมุปบาท
และสามารถนำหลักการปฏิบัติกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน

(more…)

คอร์สสัมมาทิฏฐิ 4-7 พฤษภาคม 2566

คอร์สสัมมาทิฏฐิ วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566 ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท (จ.พิจิตร)

โดย อ.ธนา เตรัตนชัย

(more…)

คอร์สอยู่กับรู้ วันที่ 3-6 มีนาคม 2566

คอร์สอยู่กับรู้  วันที่ 3-6 มีนาคม 2566
ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท (พิจิตร)

รับสมัครจำนวน 50 ท่าน

(more…)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial