สมัครคอร์สปฏิบัติธรรม

มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท

🥭คอร์สอยู่กับรู้สัญจร🥭 ณ กาลาคาแนล รีสอร์ท อัมพวา วันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2567

🥭คอร์สอยู่กับรู้สัญจร🥭
ณ กาลาคาแนล รีสอร์ท อัมพวา
วันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2567
ขอเรียนเชิญ ท่านผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในโครงการ “อยู่กับรู้ (สัญจร)” สถานที่
ณ กาลาคาแนล รีสอร์ท (อัมพวา) เนื่องจากทางมูลนิธิฯ
มีกองทุนอยู่กับรู้สัญจรเงินส่วนหนึ่ง เพื่อการจัดคอร์สดังกล่าว

(more…)

🍑คอร์สปฏิจสมุปบาทฯ 🍑 วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2567 โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

🍑คอร์สปฏิจสมุปบาทฯ 🍑
วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2567
โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
🍑วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติที่เข้าใจแนวทางการเจริญสติในชีวิตประจำวันและผ่านหลักสู
ตรอื่นๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้ว ได้มีโอกาสต่อยอดการเรียนรู้
เรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ลึกซึ้งขึ้น จนนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์อย่างถาวร
โดยจัดให้มีการฟังธรรมจากหลวงพ่ออำนาจ วันละ 1 ครั้ง
หลังจากนั้นจะเป็นเวลาที่ให้ผู้ปฏิบัติได้ภาวนาด้วยตนเองผ่านการเจริญสติปัฏฐานสี่
ดูการทำงานของขันธ์ 5 อายตนะ 6 และ ปฏิจจสมุปบาท
รูปแบบของหลักสูตร คือ
เน้นการศึกษาธรรมที่ให้ถึงความหลุดพ้นและการปฏิบัติภาวนาด้วยตนเอง

(more…)

🍒คอร์สปฏิจสมุปบาทฯ🍒 วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2567 โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

🍒คอร์สปฏิจสมุปบาทฯ🍒
วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2567
โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
🍎วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติที่เข้าใจแนวทางการเจริญสติในชีวิตประจำวันและผ่านหลักสู
ตรอื่นๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้ว ได้มีโอกาสต่อยอดการเรียนรู้
เรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ลึกซึ้งขึ้น จนนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์อย่างถาวร
โดยจัดให้มีการฟังธรรมจากหลวงพ่ออำนาจ วันละ 1 ครั้ง

(more…)

🌴คอร์สปฏิจสมุปบาทฯ 🌴 โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส วันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2567

🌴คอร์สปฏิจสมุปบาทฯ 🌴
โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
วันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2567
วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติที่เข้าใจแนวทางการเจริญสติในชีวิตประจำวันและผ่านหลักสู
ตรอื่นๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้ว ได้มีโอกาสต่อยอดการเรียนรู้
เรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ลึกซึ้งขึ้น จนนำไปสู่
การปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์อย่างถาวร
โดยจัดให้มีการฟังธรรมจากหลวงพ่ออำนาจ วันละ 1 ครั้ง

(more…)

🪐คอร์สปฏิจสมุปบาทฯ 🪐 วันที่ 13 – 16 มิถุนายน 2567

🪐คอร์สปฏิจสมุปบาทฯ 🪐
วันที่ 13 – 16 มิถุนายน 2567

วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติที่เข้าใจแนวทางการเจริญสติในชีวิตประจำวันและผ่านหลักสู
ตรอื่นๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้ว ได้มีโอกาสต่อยอดการเรียนรู้
เรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ลึกซึ้งขึ้น จนนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์อย่างถาวร
โดยจัดให้มีการฟังธรรมจากหลวงพ่ออำนาจ วันละ 1 ครั้ง

(more…)

🎀 คอร์สอยู่กับรู้ 🎀 วันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2567

🎀 คอร์สอยู่กับรู้ 🎀
วันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2567
ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท (พิจิตร)

วัตถุประสงค์
เป็นหลักสูตรแห่งการเรียนรู้ในการเจริญสติ สมาธิ และปัญญา
เพื่อให้สามารถนำหลักในการปฏิบัติธรรมไปใช้อย่างสอดคล้องกับการดำเนินชีวิ
ตประจำวัน ด้วยรูปแบบในการปฏิบัติ เช่น เดินจงกรม นั่งสมาธิ และ
กิจกรรมส่งเสริมการภาวนาต่างๆ

(more…)

คอร์สวิเวก วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2567

🎀คอร์สวิเวก วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2567🎀
🏠ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท (พิจิตร)🏠
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ท่านที่ผ่านหลักสูตรต่างๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้ว
ได้มีโอกาสปลีกวิเวก
เจริญสติปัฏฐาน 4 ดูการทำงานของขันธ์ 5 อายตนะ 6 ปฏิจจสมุปบาท
และสามารถนำหลักการปฏิบัติกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน
รูปแบบของหลักสูตร
ฟังธรรมบรรยาย โดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส ผ่าน VDO
ที่ท่านบรรยายไว้ในหลักสูตรติววิชาพระโสดาบัน

(more…)

ค่ายธรรมะ อยู่กับรู้ อยู่กับรัก วันที่ 01-04 พฤษภาคม 2567

มูลนิธิปฏิจจสมุปบาทพิจิตรจัดอบรม

 

👩‍❤️‍👨ค่ายธรรมะ อยู่กับรู้ อยู่กับรัก👩‍❤️‍💋‍👨

🧚‍♂️สำหรับเยาวชนอายุ 7-12 ปี🧚‍♀️

ระหว่างวันที่ 01-04 พฤษภาคม 2567

(more…)

🍦คอร์สอยู่กับรู้ 🍦 วันที่ 6-9 เมษายน 2567

🍦คอร์สอยู่กับรู้ 🍦
วันที่ 6-9 เมษายน 2567
ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท (พิจิตร)

วัตถุประสงค์
เป็นหลักสูตรแห่งการเรียนรู้ในการเจริญสติ สมาธิ และปัญญา
เพื่อให้สามารถนำหลักในการปฏิบัติธรรมไปใช้อย่างสอดคล้องกับการดำเนินชีวิ
ตประจำวัน ด้วยรูปแบบในการปฏิบัติ เช่น เดินจงกรม นั่งสมาธิ และ
กิจกรรมส่งเสริมการภาวนาต่างๆ

(more…)

💐คอร์สวิเวก พิจิตร วันที่ 14-17 มีนาคม 2567💐

💐คอร์สวิเวก พิจิตร 💐
วันที่ 14-17 มีนาคม 2567

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ท่านที่ผ่านหลักสูตรต่างๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้ว ได้มีโอกาสปลีกวิเวก
เจริญสติปัฏฐาน 4 ดูการทำงานของขันธ์ 5 อายตนะ 6 ปฏิจจสมุปบาท
และสามารถนำหลักการปฏิบัติกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน

(more…)

คอร์สสัมมาทิฏฐิ 4-7 พฤษภาคม 2566

คอร์สสัมมาทิฏฐิ วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566 ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท (จ.พิจิตร)

โดย อ.ธนา เตรัตนชัย

(more…)

คอร์สอยู่กับรู้ วันที่ 3-6 มีนาคม 2566

คอร์สอยู่กับรู้  วันที่ 3-6 มีนาคม 2566
ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท (พิจิตร)

รับสมัครจำนวน 50 ท่าน

(more…)

วัดเพื่อพระนิพพาน

คอร์สอยู่อย่างอริยชน วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2019

“หลักสูตรอยู่อย่างอริยชน “

สำหรับท่านที่สนใจศึกษา เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจนในข้อธรรมเรื่อง อายตนะ๖, ขันธ์๕, ปฏิจจสมุปบาท, อริยสัจ๔ และไตรลักษณ์ ทั้งนี้ เพื่อสามารถนำความรู้ความเข้าใจจากการอบรม ไปประสานเชื่อมโยงเข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

(more…)

คอร์สอยู่กับรู้คู่สันติ วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2019


“สันติภาพนั้นมีอยู่ในใจตลอดเวลา ไม่ได้จากไป ไม่ได้กลับมา เพียงแต่ถูกบดบังด้วยความปรุงแต่งจากตัณหาชั่วคราว
ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าสันติภาพเป็นทรัพย์ประจำตัวทุกคน ย่อมเกิดความรัก ความปรารถนาดี เคารพให้เกียรติต่อสันติสุขภายในของทุกชีวิต”

— หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส วัดเพื่อพระนิพพาน

(more…)

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี
ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 (แรม 3 ค่ำ เดือน 11)

(more…)

ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาจิต หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาจิต หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 และ วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561

(more…)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร

ขอเชิญ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ ณ วัดเพื่อนิพพาน Scholoss Dillich

(more…)

ขอเชิญร่วม พิธีอุปสมบทพระภิกษุ และบวชชี ณ วัดเพื่อนิพพาน Scholoss Dillich วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561


ขอเชิญร่วม พิธีอุปสมบทพระภิกษุ และบวชชี
ณ วัดเพื่อนิพพาน Scholoss Dillich
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

(more…)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


ขอเชิญชาวไทย แสดงความกตัญญูกตเวที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ
(more…)

OPEN HOUSE ครั้งแรก ณ Scholoss Dillich

ขอเชิญเรียนรู้วัฒนธรรมไทย รู้จักประเทศไทยผ่าน การชิมอาหารไทย แต่งกายชุดไทยถ่ายรูป โชร์รำไทย สนุกกับการรำวง ร่วมสอยดาวการกุศล

เปิดชมภายใน Scholoss Dillich 2 วันเท่านั้น

(more…)

คอร์สปฏิบัติธรรม เมตตาเจโตวิมุตติ (ภาคภาษาไทย) 10 – 13 สิงหาคม 2561

บรรยายธรรมโดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

สนทนาธรรมกับคุณธิติวัฒน์ ปลั่งกมล (คุณชาย)

(more…)

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนไทยในเยอรมนี ร่วมบวชศีลจาริณี ณ วัดเพื่อนิพพาน ครั้งที่ 1

ศีลจาริณี หมายถึง หญิงที่รักษาศีลปฏิบัติธรรม มั่นคงอยู่ในศีลในธรรม และหมายถึง สตรีที่ถือบวชนุ่งขาวห่มขาว รักษษศีล ๘ สวดมนต์ฟังธรรมอยู่ที่วัด แต่ไม่ได้โกนผม, โกนคิ้ว

(more…)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial