สมัครคอร์สปฏิบัติธรรม

มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท

คอร์สสัมมาทิฏฐิ ออนไลน์ วันที่ 1-2, 8-9 ต.ค.2565

คอร์สสัมมาทิฏฐิ ออนไลน์
วันที่ 1-2, 8-9 ต.ค.2565
โดย อ.ธนา เตรัตนชัย

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ
• เข้าใจหลักอริยสัจ 4 และสามารถนำความเข้าใจ ไปใช้ในการดำเนินชีวิต และสามารถดับทุกข์ได้
• เข้าใจหลักการ และกระบวนการ การปฏิบัติธรรม เพื่อทำให้เกิด ธัมมานุธรรมปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัตินั้น เป็นผลสำเร็จ

(more…)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 2565

มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท พิจิตร
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(more…)

อยู่กับรู้ ณ ยุวพุทธิกสมาคม ศูนย์ 1

หลักสูตรอยู่กับรู้ ณ ยุวพุทธิกสมาคม ศูนย์ 1 วันที่ 20-23 กันยายน 2565
รับสมัครจำนวน 100 ท่าน

ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมคอร์สได้ที่ ::
https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1129

 

อบรมค่ายธรรมะ สำหรับเยาวชนอายุ 7-12 ปี ระหว่างวันที่13-16ตุลาคม 2565

 

มูลนิธิปฏิจจสมุปบาทพิจิตรจัดอบรมค่ายธรรมะ สำหรับเยาวชนอายุ 7-12 ปี ระหว่างวันที่13-16ตุลาคม 2565
ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท อ.สามง่าม จ.พิจิตร
( พระวิทยากร ครูและทีมงานเดียวกับใบไม้แรกผลิ…)

(more…)

สมัครปฏิบัติธรรม คอร์สวิเวก วันที่ วันที่ 9-12 กันยายน 2565 (พิจิตร)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ท่านที่ผ่านหลักสูตรต่างๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้ว ได้มีโอกาสปลีกวิเวก เจริญสติปัฏฐาน 4 ดูการทำงานของขันธ์ 5 อายตนะ 6 ปฏิจจสมุปบาทและสามารถนำหลักการปฏิบัติกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปแบบของหลักสูตร
ฟังธรรมบรรยาย โดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส ผ่าน VDO ที่ท่านบรรยายไว้ในหลักสูตรติววิชาพระโสดาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องเคยเข้าอบรมหลักสูตรปฏิบัติธรรมของหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาก่อน
2. มีความคุ้นเคยกับธรรมะและการสอนของหลวงพ่ออำนาจ เช่น ขันธ์ 5 อายตนะ 6 และปฏิจจสมุปบาท
3. มีความคุ้นเคยกับสถานที่เป็นอย่างดี สามารถดูแลตัวเองได้
4. สามารถสมาทาน “ปิดวาจา” ตลอดหลักสูตร

(more…)

คอร์สอยู่กับรู้ ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท วันที่12-15 สิงหาคม 2565

 

🌷คอร์สอยู่กับรู้ 🌷
🏛 ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท
⭐️วันที่12-15 สิงหาคม 2565

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ สามารถนำการปฏิบัติธรรมที่ได้เรียนรู้ในหลักสูตร ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยมีพื้นฐานที่แม่นยำในเครื่องมือคือ สติ สัมปชัญญะ ความเพียรสมาธิ รู้เหตุรู้ผล ว่าทำอะไรไปเพื่ออะไร

รูปแบบของหลักสูตร คือ
ฟังธรรมบรรยายของพระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส ผ่านสื่อวิดีทัศน์ โดย มีพระภิกษุ และวิทยากรรับเชิญ เกื้อกูล สรุปข้อธรรมและนำปฏิบัติเน้นการศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเอง

(more…)

คอร์สอยู่กับรู้ วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท

คอร์สอยู่กับรู้ วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565

ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ สามารถนำการปฏิบัติธรรมที่ได้เรียนรู้ในหลักสูตร ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยมีพื้นฐานที่แม่นยำในเครื่องมือคือ สติ  สัมปชัญญะ  ความเพียรสมาธิ  รู้เหตุรู้ผล ว่าทำอะไรไปเพื่ออะไร

(more…)

คอร์สสัมมาทิฏฐิ ออนไลน์ 9-10,16-17 ก.ค. 65

🌺คอร์สสัมมาทิฏฐิ ออนไลน์ 🌺
วันที่ 9-10, 16-17 กรกฎาคม 2565
โดย อ.ธนา เตรัตนชัย

1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ
• เข้าใจหลักอริยสัจ 4 และสามารถนำความเข้าใจ ไปใช้ในการดำเนินชีวิต และสามารถดับทุกข์ได้
• เข้าใจหลักการ และกระบวนการ การปฏิบัติธรรม เพื่อทำให้เกิด ธัมมานุธรรมปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัตินั้น เป็นผลสำเร็จ

(more…)

คอร์สอยู่กับรู้ออนไลน์ วันที่ 18-19, 25-26 มิถุนายน 2565

 

🌄คอร์สอยู่กับรู้ออนไลน์🌄
📅วันที่ 18-19, 25-26 มิถุนายน 2565📅

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้ที่สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมไม่สามารถเดินทางไปยังสถานที่จัดได้ อีกทั้ง ข้อหน่วยงานราชการได้ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วน เว้นการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยกันยับยั้งการแพร่ระบาดให้โรคโควิด-19 ด้วยเหตุนนี้ คณะกรรมการและทีมงานจึงเห็นสมควรให้มีการจัดหลักสูตรออนไลน์ขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่

(more…)

คอร์สวิเวก ระหว่างวันที่ 3 – 6 มิถุนายน 2565

 

🌺คอร์สวิเวก🌺
📅ระหว่างวันที่ 3 – 6 มิถุนายน 2565📅

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ท่านที่ผ่านหลักสูตรต่างๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้ว ได้มีโอกาสปลีกวิเวก เจริญสติปัฏฐาน 4 ดูการทำงานของขันธ์ 5 อายตนะ 6 ปฏิจจสมุปบาทและสามารถนำหลักการปฏิบัติกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รูปแบบของหลักสูตร
ฟังธรรมบรรยาย โดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส ผ่าน VDO ที่ท่านบรรยายไว้ในหลักสูตรติววิชาพระโสดาบัน

(more…)

คอร์สตื่นรู้อย่างอริยะ วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2565

🌱คอร์สตื่นรู้อย่างอริยะ🌱
🌸 วันที่ 26-29 พฤษภาคม 2565🌸
– สมัครคอร์สพิจิตร (On site)
– สมัครคอร์สออนไลน์ (Online)

🏣 สมัครคอร์สพิจิตร
👉วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติที่เข้าใจแนวทางการเจริญสติในชีวิตประจำวันและผ่านหลักสูตรอื่นๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้ว ได้มีโอกาสปลีกวิเวก (ภาวนาด้วยตนเอง) โดยการเจริญสติปัฏฐาน 4 อย่างต่อเนื่อง ดูการทำงานของขันธ์ 5 อายตนะ 6 และปฏิจจสมุปบาท และฟังธรรมบรรยาย โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

(more…)

วัดเพื่อพระนิพพาน

คอร์สอยู่อย่างอริยชน วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2019

“หลักสูตรอยู่อย่างอริยชน “

สำหรับท่านที่สนใจศึกษา เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจนในข้อธรรมเรื่อง อายตนะ๖, ขันธ์๕, ปฏิจจสมุปบาท, อริยสัจ๔ และไตรลักษณ์ ทั้งนี้ เพื่อสามารถนำความรู้ความเข้าใจจากการอบรม ไปประสานเชื่อมโยงเข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

(more…)

คอร์สอยู่กับรู้คู่สันติ วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2019


“สันติภาพนั้นมีอยู่ในใจตลอดเวลา ไม่ได้จากไป ไม่ได้กลับมา เพียงแต่ถูกบดบังด้วยความปรุงแต่งจากตัณหาชั่วคราว
ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าสันติภาพเป็นทรัพย์ประจำตัวทุกคน ย่อมเกิดความรัก ความปรารถนาดี เคารพให้เกียรติต่อสันติสุขภายในของทุกชีวิต”

— หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส วัดเพื่อพระนิพพาน

(more…)

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี
ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 (แรม 3 ค่ำ เดือน 11)

(more…)

ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาจิต หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาจิต หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 และ วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561

(more…)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร

ขอเชิญ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ ณ วัดเพื่อนิพพาน Scholoss Dillich

(more…)

ขอเชิญร่วม พิธีอุปสมบทพระภิกษุ และบวชชี ณ วัดเพื่อนิพพาน Scholoss Dillich วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561


ขอเชิญร่วม พิธีอุปสมบทพระภิกษุ และบวชชี
ณ วัดเพื่อนิพพาน Scholoss Dillich
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

(more…)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9


ขอเชิญชาวไทย แสดงความกตัญญูกตเวที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลฯ
(more…)

OPEN HOUSE ครั้งแรก ณ Scholoss Dillich

ขอเชิญเรียนรู้วัฒนธรรมไทย รู้จักประเทศไทยผ่าน การชิมอาหารไทย แต่งกายชุดไทยถ่ายรูป โชร์รำไทย สนุกกับการรำวง ร่วมสอยดาวการกุศล

เปิดชมภายใน Scholoss Dillich 2 วันเท่านั้น

(more…)

คอร์สปฏิบัติธรรม เมตตาเจโตวิมุตติ (ภาคภาษาไทย) 10 – 13 สิงหาคม 2561

บรรยายธรรมโดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

สนทนาธรรมกับคุณธิติวัฒน์ ปลั่งกมล (คุณชาย)

(more…)

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนไทยในเยอรมนี ร่วมบวชศีลจาริณี ณ วัดเพื่อนิพพาน ครั้งที่ 1

ศีลจาริณี หมายถึง หญิงที่รักษาศีลปฏิบัติธรรม มั่นคงอยู่ในศีลในธรรม และหมายถึง สตรีที่ถือบวชนุ่งขาวห่มขาว รักษษศีล ๘ สวดมนต์ฟังธรรมอยู่ที่วัด แต่ไม่ได้โกนผม, โกนคิ้ว

(more…)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial