งานแสดงศิลปะภาพเขียน “หยาดน้ำใจ จากปลายพู่กัน”

กลุ่มศิลปินรวมใจจัดงาน หยาดน้ำใจ จากปลายพู่กัน’ 3 เม.ย. – 26 พ.ค. 

ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อุทิศเพื่อ “พระเจดีย์พระธาตุผา

ซ่อนแก้ว” จังหวัดเพชรบูรณ์

 

     (หอประชุมพุทธคยา สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี) คณะลูกศิษย์พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส ร่วมด้วย กลุ่มเพื่อนศิลปิน เปิดงานแสดงศิลปะภาพเขียน “หยาดน้ำใจ จากปลายพู่กัน” โดยการอุทิศงานศิลปะภาพวาดของศิลปินผู้มีชื่อเสียงหลายท่าน นำมาจัดแสดงและเปิดโอกาสให้ผู้รักงานศิลปะและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญด้วยการเป็นเจ้าของผลงานภาพวาด  เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย สมทบทุนในการจัดสร้าง พระเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิตร ณ พุทธธรรมสถานพระธาตุผาซ่อนแก้ว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

     งานแสดงศิลปะภาพเขียนครั้งนี้ จัดแสดงผลงานของ พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส (อำนาจ กลั่นประชา) และการอุทิศผลงานเพื่อการกุศลของศิลปินผู้มีชื่อเสียงกว่า 20 ท่าน อาทิ ประเทือง เอมเจริญ บุญยิ่ง เอมเจริญ จรูญ บุญสวน สมชาย วัชรสมบัติ ดินป่า จีวัน มาโนชญ์ เพ็งทอง จิตตธานี รวิชญ์ เทิดวงศ์ ฯลฯ รวมทั้งสิ้นกว่า 200 ภาพ โดยมุ่งเน้นความเจริญงอกงามทางปัญญาในแง่มุมของพุทธศาสนา ไม่ว่าจะมาจากเนื้อหาธรรมะอันแฝงไว้อย่างแยบคายงดงามโดดเด่นในภาพเขียน ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาที่รักงานศิลป์เข้าร่วมบุญโดยการจับจองเป็นเจ้าของผลงานเหล่านี้ โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนโครงการก่อสร้าง “พระเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิตร”

     ดินป่า จีวัน ศิลปินวงจีวันแบนด์และกลุ่มศิลปะเปิดจิต หนึ่งในศิลปินผู้ร่วมจัดงาน กล่าวถึงจุดเริ่มต้นของการจัดงานครั้งนี้ว่า วันหนึ่งได้ไปพบพระอาจารย์อำนาจ โอภาโส โดยคิดว่าอยากทำบุญให้ท่านด้วยการทอดผ้าป่า ท่านจึงแนะนำมาว่า น่าจะทอดผ้าป่าเป็นศิลปะภาพเขียนของศิลปิน ซึ่งเป็นกุศโลบายของท่านที่อยากให้ศิลปินได้หันมาศึกษาธรรมะมากขึ้น ท่านจึงให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของศิลปินมา หลังจากนั้นตนก็รับประสานงานเพื่อรวบรวมศิลปะภาพเขียนมาจัดแสดง ซึ่งผลงานทั้งหมดล้วนแสดงให้เห็นว่า ธรรมะ ศิลปะและชีวิตเป็นสิ่งเดียวกัน

     สำหรับการก่อสร้างพระเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วสิริราชย์ธรรมนฤมิตร ดำเนินการโดยคณะกรรมการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 80 พรรษา มูลนิธิดวงแก้วในพระสังฆราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการจัดสร้างวัดพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้วและพระเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ให้ประชาชนได้ถวายสักการะ เพื่อเป็นศิลปสถานที่ยั่งยืนเป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศ เนื่องจากเป็นการก่อสร้างที่สะท้อนถึงปรัชญาทางศาสนาและภูมิปัญญาที่สอดผสานในงานศิลปกรรม และเป็นสถานที่ที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบศาสนกิจ ปฏิบัติธรรม สอนธรรมะ ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคมและศาสนา

     พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดสร้าง “พระเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิตร” ว่า เมื่อปี 2547 หลวงพ่อปารมี สุรยุทโธ (หลวงพ่อยงยุทธ) และพระอาจารย์อำนาจ โอภาโส ได้ไปผาซ่อนแก้วเพื่อปฏิบัติธรรมกลางความวิเวก โดยมีเพียงกระต๊อบมุงจากเล็กๆ เป็นกุฏิ 2 หลังเท่านั้น หลังจากนั้นญาติธรรมก็มาช่วยกันพลิกผาซ่อนแก้วจากแล้งสู่ร่มรื่น เพียง 4 ปีผ่านไป กลายเป็นพุทธสถานที่ห่มคลุมด้วยไม้ต้น ไม้ดอกนานาพันธุ์จากผู้นำมาบริจาค ที่พักปฏิบัติธรรม 44 หลัง กุฏิ 19 หลัง ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาปฏิบัติธรรม ชั้น และเจดีย์พระธาตุ 9 ชั้น และเมื่อพิจารณาทำเลผาซ่อนแก้ว เห็นว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมในระยะยาว ญาติธรรมรวมทั้งครูบาอาจารย์เห็นด้วยและสนับสนุนให้สร้างเจดีย์ ณ บริเวณสูงสุดของวัดขึ้นเป็นพุทธบูชาและประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ธารศรัทธาจึงหลั่งไหลมาร่วมอุปถัมภ์งานสร้างพระเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วสิริราชย์ธรรมนฤมิตรอย่างไม่ขาดสาย ดังนั้นวัดนี้จึงนับได้ว่า เป็นร่องรอยของการเสียสละเพื่อให้เกิดความงามอย่างแท้จริง

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial