ที่อยู่มูลนิธิฯปฏิจจสมุปบาท

ที่อยุ่และเบอร์โทรติดต่อ

เลขที่ 9 หมู่ 7 บ้านท่าแห ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
โทร. 095-696-9259
Email : opaso.org@gmail.com


Google map

 

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial