ลิ้งโซเชียลมีเดีย (Social media)

 Website : amnartopaso.com

Amnartopaso.com
เวบไซด์หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

Youtube (ยูทูป) ช่อง :

หลวงพ่ออํานาจ โอภาโส
สามารถรับฟังธรรมะบรรยายจากหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส (ทั้ง Live สด และย้อนหลัง)


Facebook page :

ธรรมะจากพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส
เพจติดตามข้อธรรมะจากพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส


Facebook page :

มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท
ข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท คอร์สปฏิบัติธรรม


Line ID :  @opaso.org


Postcase : อยู่โดยชอบ

 


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial