ประวัติวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อตั้งแต่ปี พ.. ๒๕๔๗ ภายใต้ชื่อว่า พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว” ต่อมาได้รับการอนุญาติจัดตั้งเป็นวัดโดยใช้ชื่ออันเป็นมงคลว่วัดพระธาตุผาแก้ว” ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จากคณะกรรมการมหาเถรสมาคม โดยครั้นนั้นมีพระครูปลัด ปารมี สุรยุทโธ เป็นเจ้าอาวาสอยู่ จนในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว”ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

          วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตั้งอยู่ในชัยภูมิธรรม ณ บริเวณเนินเขาในหมู่ของหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อก่อนที่ดินแห่งนี้เป็นของ คุณภาวิณี และ คุณอุไร โชติกูล ด้วยความที่มีจิตศรัทธาจึงซื้อที่ดินถวาย แรกๆนั้นถวาย ๒๕ ไร่  และต่อมาก็มีจิตศรัทธาเข้าร่วมถวายกันเพิ่มอีกจนปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งสิ้นมีที่ดินรวม ๙๑ ไร่

         พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดสร้าง พระเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิตร ว่า เมื่อปี 2547 หลวงพ่อปารมี สุรยุทโธ (หลวงพ่อยงยุทธ) และพระอาจารย์อำนาจ โอภาโส ได้ไปผาซ่อนแก้วเพื่อปฏิบัติธรรมกลางความวิเวก โดยมีเพียงกระต๊อบมุงจากเล็กๆ เป็นกุฏิ 2 หลังเท่านั้น หลังจากนั้นญาติธรรมก็มาช่วยกันพลิกผาซ่อนแก้วจากแล้งสู่ร่มรื่น เพียง 4 ปีผ่านไป กลายเป็นพุทธสถานที่ห่มคลุมด้วยไม้ต้น ไม้ดอกนานาพันธุ์จากผู้นำมาบริจาค ที่พักปฏิบัติธรรม 44 หลัง กุฏิ 19 หลัง ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาปฏิบัติธรรม 4 ชั้น และเจดีย์พระธาตุ 9 ชั้น และเมื่อพิจารณาทำเลผาซ่อนแก้วเห็นว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมในระยะยาว ญาติธรรมรวมทั้งครูบาอาจารย์เห็นด้วย และสนับสนุนให้สร้างเจดีย์ ณ บริเวณสูงสุดของวัดขึ้นเป็นพุทธบูชาและประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ธารศรัทธาจึงหลั่งไหลมาร่วมอุปถัมภ์งานสร้างพระเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วสิริราชย์ธรรมนฤมิตรอย่างไม่ขาดสาย ดังนั้นวัดนี้จึงนับได้ว่าเป็นร่องรอยของการเสียสละเพื่อให้เกิดความงามอย่างแท้จริง

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial