ประวัติสร้างวัดญาณสังวร เวโรน่า ประเทศอิตาลี

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ได้มีพิธีเปิดวัดญาณสังวร เวโรน่า อย่างเป็นทางการ โดยมี พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีคณะสงฆ์ทั้งจากประเทศไทย และ ภูมิภาคยุโรป เดินทางมาร่วมงานด้วย เช่น พระครูพิเนตศาสนคุณ (พระครูสมศักดิ์) เจ้าอาวาสวัดป่าโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก พระนพพร ฐิตวโร เจ้าอาวาสวัดญาณสังวร กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส วัดพระธาตุผาแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ ชาวอิตาลี เช่น Lieutenant Colonel Vincenzo Tallarico ผู้บัญชาการตำรวจแห่งเมืองเวโรน่า ประเทศอิตาลี

การจัดสร้าง วัดญาณสังวร เวโรน่า เริ่มต้นในปี 2552 เมื่อพระครูสมศักดิ์ แห่งวัดป่าโคเปนเฮเกน พระอาจารย์ปารมี และ พระอาจารย์อำนาจ แห่งวัดพระธาตุผาแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เดินทางมายังเมืองเวโรน่า ประเทศอิตาลี ตามคำนิมนต์ของกลุ่มคนไทยในเมืองเวโรน่า นำโดยคุณสุมัทนา เกิดกูล (หญิง) และ คุณอิ๋ว แม่ของหญิง ด้วยศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา จึงได้ปรารภว่าอยากจะสร้างวัดขึ้นที่นี่ ในปีถัดมา พระครูสมศักดิ์ พระอาจารย์อำนาจ และ พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ แห่งวัดบางปลากด คลอง14 จังหวัดนครนายก ได้เดินทางมาเลือกดูสถานที่ เพื่อจัดสร้างวัดขึ้นที่เมืองเวโรน่า และได้รับคณะผ้าป่าจากประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาทอดผ้าป่าจัดหาทุนเพื่อสร้างวัด ณ Tracchi 1, Bosco Chiesanuova, Verona และใช้เวลาอีก 1 ปี ในการจัดหาทุนและดำเนินการทางกฎหมาย จนสามารถเปิดเป็นวัดได้ในที่สุด และได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราช พระราชทานชื่อวัดแห่งนี้ว่า วัดญาณสังวร เวโรน่า

นอกจากเป้าหมายหลักในการเป็นสถานที่เผยแพร่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการจัดอบรมกรรมฐานแก่ผู้สนใจ และประกอบศาสนพิธีต่างๆแล้ว ในอนาคตวัดญาณสังวร เวโรน่า จะเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย และด้านภาษา ให้แก่คนไทยในอิตาลี รวมถึงเป็นสถานที่สอนภาษาไทย และ เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ให้แก่ บุตรหลานของคนไทยที่เป็นลูกครึ่ง และ ชาวอิตาลีที่สนใจอีกด้วย

ขออนุโมทนาทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างวัดญาณสังวร เวโรน่า แห่งนี้ รวมถึงแรงศรัทธาที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ จนทำให้เกิดสถานที่แห่งนี้ขึ้นได้ในที่สุด

ความเป็นมา

ในฤดูร้อนของปี พ.ศ. 2552 คณะสงฆ์ มีพระครูพิเนตศาสนคุณ พระปลัดประสงค์ ปริปุณโณ แห่งวัดป่าโคเปนเฮเกน และ พระครูใบฏีกาอำนาจ โอภาโส และพระครูสังฆรักษ์ ปารมี สุรยุทโธ แห่งวัดพระธาตุผาแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เดินทางผ่านมายังเมืองเวโรน่า โดยการนิมนต์ของครอบครัวคุณสุมันทนา เกิดกูล(คุณหญิง) และทนายความนายซิลเวียว มาร์ซารี่ ได้ขอให้พระสงฆ์เดินทางผ่านมาแวะพัก และเยี่ยมชาวพุทธในเมืองเวโรน่า เนื่องจากแม่คือนางศุภลักษณ์ กุลวงษ์ (คุณอิ๋ว) ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เมื่อมาพักได้บอก เจตนาที่อยากจะสร้างวัดเพื่อชุมชนคนไทยเพราะเห็นประโยชน์ในพระพุทธศาสนาต่อชุมชน บริเวณรอบเมือง เวโรน่า ประเทศอิตาลีซึ่งห่างจากกรุงโรมประมาณ 500-600 กิโลเมตร (ห่างจากวัดป่าโคเปนเฮเกนประมาณ 1,400-1,500 ก.ม และ 9,000 ก.ม จากประเทศไทย)ที่ตั้งวัดห่างจากตัวเมืองเวโรน่า 46 ก.มโยมได้ตั้งใจจะทำมานานแล้วแต่ไม่สามารถกำเนิดขึ้นมาได้ คณะพระสงฆ์ได้พิจารณาได้เห็นศรัทธาตั้งมั่นของครอบครัวคุณอิ๋ว และคุณหญิง ที่มีเจตนาในการที่อยากจะสร้างวัดไทยในประเทศอิตาลี คณะพระสงฆ์ได้เริ่มบริจาคกองทุนเริ่มต้นจากปัจจัยที่ญาติโยมถวายเริ่มทุนในการที่จะสร้างวัด โดยมีประชาชนชาวไทย ชาวอิตาลีพุทธ และ เมืองใหญ่ที่ใกล้เคียงมีเมืองมิลาน และ เมืองเวนิส ที่เป็นเมืองใหญ่ทางทิศตะวันออก และทิศตะวันตกห่างจากเมือง เวโรน่าประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ได้รวมตัวกันจัดงานเพื่อรวบรวมการตั้งวัดเมื่อปี 2552 โดยจัดงานแรกคืองานลอยกระทง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 และงานสงกรานต์ ในปี 2553 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไทย และรวบรวมทุนในการหาสถานที่ถาวรเป็นที่ตั้งวัด ของชุมชนคนไทย เพื่อเผยแผ่วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธในประเทศอิตาลี

ในฤดูร้อนของปี พ.ศ. 2553 พระครูใบฏีกาอำนาจ โอภาโสได้เดินทางไปประเทศเดนมาร์ก สวีเดน เยอรมนี เช็คโกสวาเกีย ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี และสเปน ได้ใช้ความสามารถในทางศิลปะวาดภาพ และบอกข่าวการสร้างวัดที่ประเทศอิตาลี ได้รวบรวมปัจจัยจากภาพที่วาดไว้ และจัด ทอดผ้าป่าหาทุนในการที่จะหาสถานที่ถาวร โดยปรารภอายุไขว่าจะไม่ยืนยาว ปรารถนาจะให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 ปี และมีคณะผ้าป่าจากประเทศไทยกลุ่มที่ 2 โดยการนำของคุณอัญชลีพร กุสุมภ์ ในนามบริษัทเอเอสทีวี ประเทศไทยได้นำคณะจากประเทศไทย มาทอดผ้าป่า ที่สถานที่ตั้งปัจจุบันนี้ดังภาพข้างบน เป็นโรงแรมที่มีห้องพัก 21 ห้อง โดยตกลงราคาซื้อรวมภาษีในราคาประมาณ 370,000 ยูโร (สิบห้า-สิบหกล้านบาท) วันงานทอดผ้าป่ามีท่านอัครราชทูตพีรศักดิ์ จันทวรินทร์ เดินทางมาจากกรุงโรม เป็นตัวแทนของทางการประเทศไทย มาร่วมงานเป็นพยานในการรับผ้าป่าและกล่าวอนุโมทนา ผู้ที่มาร่วมกันดำเนินการสร้างวัดในประเทศอิตาลีครั้งนี้เป็นการให้ของคนไทยจากเมืองไทยและ ชาวพุทธในสหภาพยุโรปร่วมกัน

คณะกรรมการวัดได้ทำสัญญาชื้อขายกันเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ในวโรกาสปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในปีนี้ กุศลผลบุญที่ได้ร่วมกันสร้างวัดญาณสังวร เวโรน่าในโอกาสนี้เป็นประโยชน์กับชาวไทย-โลกทุกท่าน และขอน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล จะทำพิธีเปิดเป็นทางการในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2554 โดยมีพระเทพปริยัติวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และกรรมการบริหาร / ห้วหน้าสำนักงาน เลขานุการ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโรม นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์ ประธานฝ่ายฆราวาส ในมหาสมาคม รับทราบการมีวัดญาณสังวร เวโรน่า อิตาลี บริเวณที่ตั้งวัดญาณสังวร เวโรน่า ล้อมรอบด้วยภูเขา ป่าไม้ธรรมชาติ เป็นสถานที่สัปปายะ สงบร่มรื่น จะเป็นวัดที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรป ได้รับพระเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร ประทานพระนามเป็นชื่อวัดญาณสังวร เมื่องเวโรน่า ประเทศอิตาลี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพุทธศาสนิกชนในประเทศอิตาลี และสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554 วัดมีพื้นที่ดินขนาดกว้าง 3,269 ตารางเมตร(ประมาณ 2 ไร่)

มีพื้นที่อยู่อาศัย 910 ตารางเมตร มีห้องพักหลับนอนได้จำนวน 21 ห้อง มีห้องครัวทำอาหารแบบมาตรฐาน ห้องทานอาหารดัดแปลงเป็นห้องสวดมนต์ และที่ ตั้งพระประธาน อาคารหลังนี้เดิมเป็นอาคารที่ใช้ทำธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร จึงมีความสะดวกพร้อมใช้งานดัดแปลงเป็นวัด ใช้งานได้เลย ได้รับทราบการเริ่มก่อตั้งวัดญาณสังวร เวโรน่า จาก กรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหภาพยุโรป ในการประชุมสมัยวิสามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553


ปัจจุบันได้รวบรวมเงินได้ 200,000 (สองแสนยูโร) และได้ทำการเซ็นสัญญาซื้อและจะจ่ายส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี โดยกำหนดเจ้าภาพผู้บริจาคจำนวนเงิน 300,000 บาท (7,000 ยูโร)จะนำชื่อติดให้ที่หน้าห้องพักของโรงแรมเพื่อเป็นอนุสรณ์การสร้างวัดญาณสังวร เมืองวีโรน่า ประเทศอิตาลี หลังจากที่ได้ตกลงสร้างวัดแน่นอนก็มีพระจากวัดป่าโคเปนเฮเกนมาอยู่ประจำ และจำพรรษาแรกที่เมืองเวโรน่า ในปี 2553-2554 มี พระวรัญ􀁳ู ธัมมปทีโป และพระมหาบุญยัง โกสโล ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ พระสงฆ์ ที่เคยเดินทางมาเมืองเวโรน่า มี พระสวัสดิ์ อภโย, พระวรัญ􀁳ู ธัมมปทีโป , พระมหาชำนาญ อภิชโย, พระวีระศักดิ์ ผาสุโก, พระมหาคัมภีร์ คำภิโร , พระมหาพิทักษ์ สุรกฺขิโต

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial