พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส

 

พระครูใบฏีกาอำนาจ โอภาโส

เกิด : ๑๓ สิงหาคม ๒๔๙๗
การศึกษา : ศึกษาศิลปะด้วยตนเอง
อุปสมบท : ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ณ วัดพระเชตุพลวิมลมังคราราม (พระอารามหลวง) กรุงเทพมหานคร

ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส โดยเข้ารับตราตั้งและพัดยศประจำตำแหน่งจากพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

     พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส หรือในนามเดิม อำนาจ กลั่นประชา ซึ่งเป็นศิลปินวาดภาพ ผู้มีจิตใจใฝ่ธรรมกับงานศิลปะ ถักทออยู่ด้วยกันตั่งแต่วัยเด็ก เมื่ออายุ ๒๐ ปี เริ่มเดินทางแสวงหาธรรมะอันจะแจ้ง ได้เรียนรู้ศึกษาจากครูบาอาจารย์ทางธรรมปฏิบัติหลายรูป หลายองค์ เช่น หลวงพ่อพุทธทาส (สวนโมกข์) หลวงพ่อสังวาลย์ เขมโก (ชัยนาท) หลวงปู่บุญดา ถาวโร (สุพรรณบุรี) และอีกหลายท่าน รวมถึงหลวงปู่เทส์ก เทสรังสี (วัดหินหมากเป้ง หนองคาย) ท่านให้คำสอน ๔ คำ ที่หลวงพ่ออำนาจยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด นั่นคือ รักษาใจให้ปกติ ไม่ส่งจิตออกนอก อยู่กับรู้เสมอๆ และหาใจให้เจอ ระหว่างนั้น หลวงพ่ออำนาจสนใจเพิ่มความรู้ทางดาราศาสตร์ ชีววิทยา พลังงาน ฟิสิกส์ เพื่อนำมาเป็นองค์ประกอบในเนื้อศิลปะและธรรมะ ท่านใช้ความสามารถทางจิตกรรม ผสานความฝันที่จะเผยแพร่พระสัทธรรมแห่งพระพุทธศาสนา นำพาสันติภาพสู่ชาวโลกออกมาเป็นผลงานให้คนทุกชาติทุกภาษาเข้าใจ และประสบความสำเร็จ ก้าวสู่เวทีระดับโลก เช่นการได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงเจนิวา สวิตเซอร์แลนด์ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ เนื่องในงานประชุมผู้นำสตรีทางศาสนาและจิตวิญญาณเพื่อสันติภาพโลก ผลงานภาพชุดทาโรห์ Roots of Asia ๗๘ ภาพ พิมพ์เผยแพร่ออกเป็น ๔ ภาษา ได้แก่อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และเชกโกสลาเวีย ผลงานพุทธศิลป ชุดคำตอบของชีวิต เป็นต้น

นอกจากนี้ท่านยังได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล แต่นั่นไม่ได้ทำให้ท่านยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ จนกระทั่งพบเจอสหธมิตรซึ่งจาริกไปหลายทิศทาง ทั้งคู่ร่วมกันบ่ายหน้าแสวงหาแหล่งปฏิบัติธรรมในพื้นที่ภูเขาและเมฆหมอกแม่ฮ่องสอน แต่บังเกิดพายุต้องเปลี่ยนทิศมาสู่ผาซ่อนแก้ว ได้พบทั้งกัลยาณมิตรและสถานที่สัปปายะ คำตอบที่หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส ให้ไว้กับผู้ที่สงสัยว่าทำไมท่านจึงเข้าสู่ร่มเงาผ้ากาสาวพัฒน์ ต้องเป็นทางนั้น ไม่เป็นไปในทางอื่น

ประวัติและผลงาน

๒๕๖๒ (2019)

ผลงานภาพวาด ‘ชุดเทิดพระเกียรติเพื่อสันติภาพ’ โดยร่วมสร้างวัดเทิดพระเกียรติเพื่อสันติภาพ ประเทศเยอรมนี เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุโรป

๒๕๖๑ (2018)

เป็นที่ปรึกษาและออกแบบเจดีย์พุทธมลฑลเพชรบูรณ์ (VDO Clip)

๒๕๖๐ (2017)

จัดสร้างวัดเพื่อพระนิพพาน (Link)

News : <1> <2> <3> <4>

๒๕๕๙ (2016)

จัดสร้างพุทธธรรมสถานบ่มวิมุตติ (Link)

News : <1>

๒๕๕๘ (2015)

กุฏิวิเวกริมแม่น้ำ Fulda เยอรมนี เพื่อเป็นวิเวกสถานสำหรับภาวนา

๒๕๕๗ (2014)

จัดสร้างมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท (Link)

๒๕๕๔ (2011)

แสดงศิลปภาพเขียน หยาดน้ำใจ จากปลายพู่กัน ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ (Link)

๒๕๕๔ (2011)

ร่วมจัดสร้างวัดญาณสังวร เวโรน่า ประเทศอิตาลี (Link)

๒๕๕๒ (2009)

ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส โดยเข้ารับตราตั้งและพัดยศประจำตำแหน่งจากพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

๒๕๔๗ (2004)

บุกเบิกก่อตั้งวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  >> (ประวัติความเป็นมา)

๒๕๔๗ (2004)

อุปสมบท วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม (พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ (เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗)

๒๕๔๖ (2003)

ได้รับเชิญเข้าโครงการสร้างอัจฉริยะจากสำนักนายกรัฐมนตรี

๒๕๔๕  (2002)

แสดงผลงานภาพวาดชุด “ปฏิจจสมุปบาท” ณ Patravadi Gallery

๒๕๔๕ (2002)

ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และจัดนิทรรศการศิลปชุดสันติภาพ ณ โรงแรมบูเลอวาร์ด, กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

๒๕๔๔ (2001)

ผลงานภาพชุดทาโร่ห์ รูทออฟเอเชีย ๗๘ ภาพ พิมพ์เผยแพร่ออกเป็น ๔ ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และเชคโกสโลวาเกีย

[Interview] [Tarot Card] [Exhibition]

๒๕๔๔ – ๒๕๔๕

อาจารย์พิเศษวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

๒๕๓๖ (1993)

ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

๒๕๓๕ (1992)

ได้รับรางวัลเกียรติยศจากสมาคมธุรกิจแห่งประเทศไทย

๒๕๓๔ (1991)

ศิลปินรับเชิญในงานอินเตอร์เนชั่นแนลโพสเลนอาร์ทิสต์ ออสเตรเลีย

๒๕๒๙ (1986)

๑ ปีกับการสร้างผลงานปริศนาธรรมบนหน้าบัน ขนาด ๑๑ x ๗ เมตร ณ วัดเขาสารพัดดี จ.ชัยนาท ถวายเป็นพุทธบูชาโดยไม่รับค่าแรง

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial