บัญชีบุญ

บูชาธรรม ถวายหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

ชื่อบัญชี : พระอำนาจ โอภาโส
เลขที่บัญชี : 316-2-23539-5
สาขา : ศาลายา 
ธนาคารไทยพาณิชย์


บูชาธรรม ถวายพระภิกษุ

ชื่อบัญชี : มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท
เลขที่บัญชี : 107-8-79361-5
สาขา : เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
ธนาคารกสิกรไทย 


บำรุงสถานธรรม
ค่าน้ำ-ค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์ เจ้าภาพคอร์ส

ชื่อบัญชี : มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท
เลขที่บัญชี : 107-8-79361-5
สาขา : เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
ธนาคารกสิกรไทย 


กองทุนผลิตสื่อธรรมะ

ชื่อบัญชี : มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท (กองทุนสื่อธรรมะ)
เลขที่บัญชี : 107-8-81072-2
สาขา : เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
ธนาคารกสิกรไทย 


ร่วมบุญงานโครงการต่างๆ

ชื่อบัญชี : มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท (เพื่องานโครงการ)
เลขที่บัญชี : 107-8-81741-7
สาขา :  เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
ธนาคารกสิกรไทย 


 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial