เมตตา

วันที่(ปี/เดือน/วัน) หัวข้อธรรม ดาวน์โหลด MP3 ดาวน์โหลด PDF
180424 ยึดพื้นที่ใจไว้กับเมตตา
180425 สมาธิในจิตที่แนบกับเมตตา
180430 เจียระไนใจด้วยเมตตา
180422
180426
180514
180521
180528
180618
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial