เสียงอ่านหนังสือ เมตตา เจโตวิมุตติ

เสียงอ่านหนังสือ เมตตา เจโตวิมุตติ
หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
อ่านโดย คุณเพ็ญศรี​ อินทรทัศ

00 บทนำ

00 บทนำ
หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

 
 
00:00 / 10:05
 
1X
 

01 บทที่1 เมตตาผู้อื่นคือดูแลตน

01 บทที่1 เมตตาผู้อื่นคือดูแลตน
หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

 
 
00:00 / 27:22
 
1X
 

02 บทที่2 อย่างไรเรียกว่า เมตตา

02 บทที่2 อย่างไรเรียกว่า เมตตา
หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

 
 
00:00 / 32:59
 
1X
 

03 บทที่3 ผลของเมตตา

03 บทที่3 ผลของเมตตา
หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

 
 
00:00 / 39:20
 
1X
 

04 บทที่4 มีเมตตาในการอยู่ร่วมกัน

04 บทที่4 มีเมตตาในการอยู่ร่วมกัน
หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

 
 
00:00 / 31:43
 
1X
 

05 บทที่5 เมตตาวาจาภาษาน้ำผึ้ง

05 บทที่5 เมตตาวาจาภาษาน้ำผึ้ง
หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

 
 
00:00 / 29:49
 
1X
 

06 บทที่6 ใส่ใจในเมตตาอยู่ไม่ห่างจากฌาน

06 บทที่6 ใส่ใจในเมตตาอยู่ไม่ห่างจากฌาน
หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

 
 
00:00 / 31:28
 
1X
 

07 บทที่7-1 เมตตาเจโตวิมุตติ

07 บทที่7-1 เมตตาเจโตวิมุตติ
หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

 
 
00:00 / 41:03
 
1X
 

08 บทที่7-2 เมตตาเจโตวิมุตติ

08 บทที่7-2 เมตตาเจโตวิมุตติ
หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

 
 
00:00 / 25:28
 
1X
 

09 บทที่8-1 เมตตาท่ามกลางอุปสรรคปัญหา

09 บทที่8-1 เมตตาท่ามกลางอุปสรรคปัญหา
หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

 
 
00:00 / 41:07
 
1X
 

10 บทที่8-2 เมตตาท่ามกลางอุปสรรคปัญหา

10 บทที่8-2 เมตตาท่ามกลางอุปสรรคปัญหา
หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

 
 
00:00 / 27:07
 
1X
 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial