620216-17 คอร์สบ่มวิมุตติ ๔

พระธรรมเทศนา หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส คอร์สบ่มวิมุตติ วันที่ 14 -17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท จ.พิจิตร
วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติที่เข้าใจแนวทางการเจริญสติในชีวิตประจำวัน และผ่านหลักสูตรอื่นๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้ว ได้มีโอกาสปลีกวิเวก (ภาวนาด้วยตนเอง) โดยการเจริญสติปัฏฐาน 4 อย่างต่อเนื่อง ดูการทำงานของขันธ์ 5 อายตนะ 6 และปฏิจจสมุปบาท และฟังธรรมบรรยาย โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

620216_1 คอร์สบ่มวิมุตติ ๔ (เช้า)

620216_1 คอร์สบ่มวิมุตติ ๔ (เช้า)
หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

 
 
00:00 / 44:40
 
1X
 

620216_3 คอร์สบ่มวิมุตติ ๔ (ค่ำ)

620216_3 คอร์สบ่มวิมุตติ ๔ (ค่ำ)
หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

 
 
00:00 / 1:47:51
 
1X
 

620217 คอร์สบ่มวิมุตติ ๔ (เช้า)

620217 คอร์สบ่มวิมุตติ ๔ (เช้า)
หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

 
 
00:00 / 1:48:57
 
1X
 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial