ธรรมเทศนา (VDO)

อวิชชาเป็นแค่ความเคยชิน (เสียงแสดงธรรม) – หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
Facebook
Facebook
YouTube


สัญเจตนา เครื่องมือโดยตรงในการสร้างสุข ทุกข์ (เสียงแสดงธรรม) – หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
Facebook
Facebook
YouTube


ท่องไว้บ่อยๆว่า สังขารไม่เที่ยง สังขารเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน (เสียงแสดงธรรม) – หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
Facebook
Facebook
YouTube


ฟังธรรม ดาวน์โหลดไฟล์เสียง คอร์สบ่มวิมุตติ ๓
Facebook
Facebook
YouTube


คอร์สบ่มวิมุตติ ๓ วันที่ 24 มค 62 (บ่าย) (เสียงแสดงธรรม) – หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
Facebook
Facebook
YouTube


คอร์สบ่มวิมุตติ ๔ วันที่ 16 กพ 62 (เช้า) (เสียงแสดงธรรม)
Facebook
Facebook
YouTube


คอร์สบ่มวิมุตติ ๔ (ครบชุด)
Facebook
Facebook
YouTube


อุปาทานไม่มี ภพไม่มี อุปาทานคืออะไรเล่า (เสียงแสดงธรรม)
Facebook
Facebook
YouTube


อวิชชาปรุงคำว่าเราขึ้นมา (เสียงแสดงธรรม)
Facebook
Facebook
YouTube


ธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่ง สุขทุกข์ถึงได้เกิดขึ้น (เสียงแสดงธรรม)
Facebook
Facebook
YouTube


เรียกว่าสังขาร เพราะเป็นการประชุมกันปรุงแต่ง (เสียงแสดงธรรม)
Facebook
Facebook
YouTube


ความคิดไม่มีตัวตน สิ่งที่ถูกคิดถึงก็ไม่มีตัวตน (เสียงแสดงธรรม)
Facebook
Facebook
YouTube


อวิชชานุสัย อวิชชาสัมผัส อวิชชาแทรกแซง
Facebook
Facebook
YouTube


บริกรรมเมตตานิมิต เป็นทั้งอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ
Facebook
Facebook
YouTube


คอร์สอยู่กับรู้คู่สันติ วันที่ 3 พค 2562
Facebook
Facebook
YouTube


ผู้รู้ คืออะไร
Facebook
Facebook
YouTube

วิธีเจริญสติปัฎฐาน๔ แบบง่ายๆ
Facebook
Facebook
YouTube

หัวใจของศาสนาพุทธ สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น
Facebook
Facebook
YouTube

หัวใจของศาสนาพุทธ สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น 2
Facebook
Facebook
YouTube

คอร์สบ่มวิมุตติ ๔ วันที่ 17 กพ 62 (เช้า)
Facebook
Facebook
YouTube

คอร์สบ่มวิมุตติ ๔ วันที่ 16 กพ 62 (ค่ำ)
Facebook
Facebook
YouTube

ทางสู่โสดาบัน 1 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดยานนาวา
Facebook
Facebook
YouTube
หลวงพ่ออำนาจ นำอธิษฐานไม่โกรธตลอดชีวิต
Facebook
Facebook
YouTube
ความจริงไม่มีใครทุกข์
Facebook
Facebook
YouTube
ธรรมชาติแห่งความสุข
Facebook
Facebook
YouTube
28 กรกฎาคม 2556 ชมรมกัลยาณธรรม
Facebook
Facebook
YouTube
15 มิถุนายน 2556 วัดยานนาวา
Facebook
Facebook
YouTube
15 พฤษภาคม 2556 บ้านรักษ์ธรรม
Facebook
Facebook
YouTube
3 กุมภาพันธ์ 2556 บ้านจิตสบาย
Facebook
Facebook
YouTube
20 ธันวาคม 2555 หอประชุมพุทธคยา
Facebook
Facebook
YouTube
28 พฤศจิกายน 2555 วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
Facebook
Facebook
YouTube
11 สิงหาคม 2554 ชมรมพุทธศาสตร์ บริษัท ESSO
Facebook
Facebook
YouTube
23 สิงหาคม 2551 รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
Facebook
Facebook
YouTube
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial