620124-27 คอร์สบ่มวิมุตติ ๓

พระธรรมเทศนา หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส คอร์สบ่มวิมุตติ วันที่ 24 -27 มกราคม 2562 ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท จ.พิจิตร
วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติที่เข้าใจแนวทางการเจริญสติในชีวิตประจำวัน และผ่านหลักสูตรอื่นๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้ว ได้มีโอกาสปลีกวิเวก (ภาวนาด้วยตนเอง) โดยการเจริญสติปัฏฐาน 4 อย่างต่อเนื่อง ดูการทำงานของขันธ์ 5 อายตนะ 6 และปฏิจจสมุปบาท และฟังธรรมบรรยาย โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

620124 คอร์สบ่มวิมุตติ ๓ (บ่าย)

620124 คอร์สบ่มวิมุตติ ๓ (บ่าย)
หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

 
 
00:00 / 54:31
 
1X
 

620127 คอร์สบ่มวิมุตติ ๓ (เช้า)

620127 คอร์สบ่มวิมุตติ ๓ (เช้า)
หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

 
 
00:00 / 1:25:43
 
1X
 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial