ธรรมะจากพระพระครูใบฏีกาอำนาจ โอภาส

สิ่งนั้นล้วนเป็นโดยประการอื่น

…สัตว์โลกนี้เดือดร้อนเพราะผัสสะบังหน้า เขาสำคัญโดยประการใด สิ่งนั้นล้วนเป็นโดยประการอื่น…

Continue reading →

Posted by opasoorg in ธรรมะจากพระพระครูใบฏีกาอำนาจ โอภาส, 0 comments

ตั้งสติให้เป็น…

…ตั้งสติให้เป็นนะ อย่าประมาทนะ อย่าประมาท มาลองตั้งกันดู…

Continue reading →

Posted by opasoorg in ธรรมะจากพระพระครูใบฏีกาอำนาจ โอภาส, 0 comments

การตามดูเวทนาในเวทนา

…น้ำแก้วเดียวนี่ ดูได้ทั้ง ๔ มุมนะ เพราะฉะนั้นเวทนามันเกิดจากผัสสะ มันจะเป็นเราไปได้อย่างไร…

Continue reading →

Posted by opasoorg in ธรรมะจากพระพระครูใบฏีกาอำนาจ โอภาส, 0 comments

คำสอนจากหลวงปู่เทสก์

หลวงปู่เทสก์ ได้สอนการปฏิบัติให้หลวงพ่อโดยเฉพาะ มีด้วยกัน 4 ข้อ ดังนี้

Continue reading →

Posted by opasoorg in ธรรมะจากพระพระครูใบฏีกาอำนาจ โอภาส, 0 comments

ไม่สะสมความเคยชิน (ปฏิฆานุสัย)

…พอเกิดทุกข์… คนส่วนใหญ่จะบ่นไงโยม พูดถึงด้วยการคร่ำครวญ พระพุทธเจ้าบอกอย่าไปคร่ำครวญ ถ้าไม่คร่ำครวญ
จะไม่สะสมความเคยชิน แต่ถ้าโยมเอากลับมาเล่าอีก มาเล่าอีกบ่อย ๆ อย่างนี้นะ เหมือนกับว่าสิบปีแล้วก็ยังไม่หาย…

Continue reading →

Posted by opasoorg in ธรรมะจากพระพระครูใบฏีกาอำนาจ โอภาส, 0 comments

ปรุงแต่งว่าความคิดเป็นตัวตน


โยมพิสูจน์สิ ตอนนี้ ถ้าไม่มีตัวตนเราเขาในความคิด แล้วเราจะไปทะเลาะกับใคร ถ้าไม่มีตัวตนอยู่ในความจำ ความคิด มันจะไปสู้กับใคร จะไปเปรียบเทียบกับใคร ก็ไม่มีใครให้เปรียบเทียบ อย่างนี้มันพิสูจน์ได้ไหม

Continue reading →

Posted by opasoorg in ธรรมะจากพระพระครูใบฏีกาอำนาจ โอภาส, 0 comments

ปรุงแต่งว่ารูปเป็นตัวตน


ถ้าโยมฉลาดก็รู้แล้วว่า มันก็เป็นธาตุ ๔ มันจะเป็นตัวตนไปได้อย่างไร มันก็เป็น ดิน น้ำ ลม ไฟ ถ้าโยมฉลาดกว่านี้อีก น้ำก็ไม่ใช่น้ำ มันเป็น H2O แล้วมันจะมีเราในออกซิเจน ไฮโดรเจนไปได้อย่างไร จริงไหม?

Continue reading →

Posted by opasoorg in ธรรมะจากพระพระครูใบฏีกาอำนาจ โอภาส, 0 comments