ขอเชิญพุทธศาสนิกชนไทยในเยอรมนี ร่วมบวชศีลจาริณี ณ วัดเพื่อนิพพาน ครั้งที่ 1

...
Facebook
Facebook
YouTube

ศีลจาริณี หมายถึง หญิงที่รักษาศีลปฏิบัติธรรม มั่นคงอยู่ในศีลในธรรม และหมายถึง สตรีที่ถือบวชนุ่งขาวห่มขาว รักษษศีล ๘ สวดมนต์ฟังธรรมอยู่ที่วัด แต่ไม่ได้โกนผม, โกนคิ้ว

Posted by opasoorg

1 comment

Karlstaedt

กราบนมัสการ​หลวงพ่ออำนาจ,
ดิฉันมีความสนใจเข้าคอร์ส​ปฏิยัติธรรมกับทางวัดเพื่อพระนิพพาน ขอความกรุณาท่านส่งเอกสาร ข้อมูลมาทางอีเมลตามข้างล่างนี้
ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าพระเจ้าค่ะ
พัชรา คาร์ลสเต็ด

Leave a Reply