ขอเชิญร่วม พิธีอุปสมบทพระภิกษุ และบวชชี ณ วัดเพื่อนิพพาน Scholoss Dillich วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

Facebook
Facebook
YouTube


ขอเชิญร่วม พิธีอุปสมบทพระภิกษุ และบวชชี
ณ วัดเพื่อนิพพาน Scholoss Dillich
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

Posted by opasoorg

Leave a Reply