คอร์สปฏิบัติธรรม เมตตาเจโตวิมุตติ (ภาคภาษาไทย) 10 – 13 สิงหาคม 2561

<p class="p1"><img class="alignnone size-full wp-image-1001" src="http://www.opaso.org/wp-content/uploads/2018/07/METAJATOVIMUDTE-2561.jpg" alt="" width="1020" height="500" /></p> <p class="p1"><span class="s1">บรรยายธรรมโดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส</span...
Facebook
Facebook
YouTube

บรรยายธรรมโดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

สนทนาธรรมกับคุณธิติวัฒน์ ปลั่งกมล (คุณชาย)

Posted by opasoorg

Leave a Reply