OPEN HOUSE ครั้งแรก ณ Scholoss Dillich

<img class="alignnone size-full wp-image-996" src="http://www.opaso.org/wp-content/uploads/2018/07/OPEN-HOUSE-2561.jpg" alt="" width="1020" height="500" /> <p class="p1"><span class="s1">ขอเชิญเรียนรู้วัฒนธรรมไทย รู้จักประเทศไทยผ่าน การชิมอาหารไทย แ...
Facebook
Facebook
YouTube

ขอเชิญเรียนรู้วัฒนธรรมไทย รู้จักประเทศไทยผ่าน การชิมอาหารไทย แต่งกายชุดไทยถ่ายรูป โชร์รำไทย สนุกกับการรำวง ร่วมสอยดาวการกุศล

เปิดชมภายใน Scholoss Dillich 2 วันเท่านั้น

Posted by opasoorg

Leave a Reply