คอร์สอยู่อย่างอริยชน วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2019

Facebook
Facebook
YouTube

“หลักสูตรอยู่อย่างอริยชน “

สำหรับท่านที่สนใจศึกษา เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจนในข้อธรรมเรื่อง อายตนะ๖, ขันธ์๕, ปฏิจจสมุปบาท, อริยสัจ๔ และไตรลักษณ์ ทั้งนี้ เพื่อสามารถนำความรู้ความเข้าใจจากการอบรม ไปประสานเชื่อมโยงเข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

**บรรยายธรรมโดย. อ.ธนา เตรัตนชัย**
วิปัสนาจารย์ ณ ยุวพุทธิกสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์และ
มูลนิธิปฎิจจสมุปบาท จังหวัดพิจิตร

ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ค 2019

สถานที่จัดบรรยายธรรม วัดเพื่อพระนิพพานประเทศเยอรมนี

—————————————–

การรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองได้ผ่าน Line
Line id : cooperbutcher (คุณแมงปอ )
: pumpitipum( คุณปำ)

EMAIL: bhomwimutti.nl@gmail.com

—————————————–

  • ติดต่อเป็นเจ้าภาพโรงทาน
    📱016 24 33 01 36 คุณเจี้ยบ
    ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรม

 

Posted by opasoorg

Leave a Reply