ปรุงแต่งว่าความคิดเป็นตัวตน

Facebook
Facebook
YouTube


โยมพิสูจน์สิ ตอนนี้ ถ้าไม่มีตัวตนเราเขาในความคิด แล้วเราจะไปทะเลาะกับใคร ถ้าไม่มีตัวตนอยู่ในความจำ ความคิด มันจะไปสู้กับใคร จะไปเปรียบเทียบกับใคร ก็ไม่มีใครให้เปรียบเทียบ อย่างนี้มันพิสูจน์ได้ไหม

พระพุทธเจ้าท่านก็ใช้คำว่า ถ้าไม่ตามเห็นว่า ความคิดเป็นตนตนมีความคิด ไม่ตามเห็นความคิดในตน ไม่ตามเห็นว่ามีตัวตนในความคิด มันก็เป็นฝั่งนิโรธทันที มันจะมีทุกข์ไปได้อย่างไรล่ะแต่ถ้าตามเห็นเป็นฝั่งอุปาทาน และฝั่งอุปาทานขันธ์ ๕ เป็นฝั่งทุกข์ ฝั่งวัฏฏะ …ฝั่งไม่มีอุปาทานเป็นฝั่งนิพพาน

เพราะฉะนั้นถ้าอุปาทานขันธ์ ๕ มันไม่มี มันจะไปก่อกรรมได้ไหม วัฏฏะมันก็หยุดหมุนภายในสิ ไม่ใช่ไปหมุนอยู่รอบโลกนะ วัฏฏะมันหมุนอยู่ข้างในต่างหาก มันหมุนอยู่ข้างใน แล้วชาติมันจะมีไหมถ้าไม่ไปก่อกรรม เห็นไหม มันก็ออกจากฝั่งวัฏฏะไป

จากพระธรรมเทศนาหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
รับฟังฉบับเต็มได้ที่: 620217 คอร์สบ่มวิมุตติ ๔ (เช้า)

Posted by opasoorg

Leave a Reply