การตามดูเวทนาในเวทนา

Facebook
Facebook
YouTube

…น้ำแก้วเดียวนี่ ดูได้ทั้ง ๔ มุมนะ เพราะฉะนั้นเวทนามันเกิดจากผัสสะ มันจะเป็นเราไปได้อย่างไร…

———————————————————————————————

พอมาดูเวทนาในเวทนาเห็นไหม กินน้ำทำให้เกิดเวทนา

น้ำแก้วเดียวนี่ ดูได้ทั้ง ๔ มุมนะ เพราะฉะนั้นเวทนามันเกิดจากผัสสะ มันจะเป็นเราไปได้อย่างไร ก็ไประงับจิตสังขาร คือไประงับจิต คือระงับการปรุงแต่งที่เป็นอาการทางจิต

…เวทนามันก็ไม่ใช่เวทนานะ…

ส่วนอวิชชามันไม่รู้ มันก็ไปตามเห็นว่าเวทนาเป็นตน ตนมีเวทนา ตามดูเวทนาเป็นตน ตนมีเวทนา มันตามดูแบบอวิชชานี่ไง

แล้วเค้าก็มีไม่ตามนะ ไม่ตามเห็นเวทนาเป็นตน ไม่ตามเห็นตนมีเวทนา สติปัฏฐาน ๔ มันเข้าไปตามดู มันก็ตามเหมือนกันนะ

คำว่าตามรู้ตามเห็น มันก็มีอยู่ในพระสูตรอยู่แล้ว ซึ่งมันก็มีคู่ปรับของมัน ในวิธีว่า มันตามดูถึงจะเกิดปัญญา มันตามดูอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นทุกข์ทันที ไปตามเห็นว่า มีตัวตนอยู่ในเวทนา อย่างนี้มันก็ทุกข์ล่ะสิ ก็คร่ำครวญคับแค้นใจว่า สุข ทุกข์เราทำ เขาทำ อย่างนี้

…พูดถึงสติปัฏฐาน ๔ เห็นไหม…

การตามดูเวทนาในเวทนา เหมาะสำหรับสมถยานิกที่มีปัญญากล้า ที่ต้องมีปัญญากล้าเพราะเหตุว่า คือเวลาเกิดทุกขเวทนานี่ ถ้ามันเข้าสมถะ ถ้าเข้าสมาธิแล้วกันนะ ทุกขเวทนานี่มันจะไม่เจ็บ มันจะถูกเห็นเลยว่า อันนี้ไม่ใช่เรา

———————————————————————————————

จากพระธรรมเทศนาหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
รับฟังฉบับเต็มได้ที่: 620217 คอร์สบ่มวิมุตติ ๔ (เช้า) 

https://youtu.be/rUWWLUs8N74

Posted by opasoorg

Leave a Reply