การวางใจด้วยความปรารถนาดีต่อผู้อื่น

Facebook
Facebook
YouTube

…บอกกับใจว่า “จงเป็นสุขเถิด อย่ามีทุกข์”…

———————————————————————————————

ส่วนการวางใจด้วยความปรารถนาดีต่อผู้อื่น “จงเป็นสุขเถิด อย่ามีทุกข์เลย” ในทุกขณะที่ต้องเกี่ยวข้องกับสรรพชีวิต สัตว์ ผู้คน และบอกกับใจว่า “จงเป็นสุขเถิด อย่ามีทุกข์” จนเกิดการเสพคุ้นชินเป็นอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกำหนด

แต่เห็นจิตทำงานเอง คือเห็นเมตตาประกอบร่วมอยู่กับจิตเสมออย่างนั้น จึงเรียกว่า เข้าถึงเมตตาแล้ว

———————————————————————————————

ที่มา: หนังสือ เมตตาเจโตวิมุตติ
พระอาจารย์ อำนาจ โอภาโส

 

Posted by opasoorg

Leave a Reply