ขอเชิญสาธุชนเข้าร่วม “ผ้าป่าแรงกาย-การงานภาวนา”

Facebook
Facebook
YouTube

ขอเชิญสาธุชนเข้าร่วม

“ผ้าป่าแรงกาย-การงานภาวนา”
ท่านจะได้มีโอกาส​ทำบุญด้วยการสละแรงกายเป็นทานในงานจิตอาสา ปรับปรุง​ภูมิ​ทัศน์​ในมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท ให้มีความสัปปายะ​เหมาะกับผู้มาปฏิบัติธรรมในมูลนิธิฯ ทั้งยังได้มีโอกาส​สวดมนต์​-ภาวนา​ ฟังธรรมจากหลวงพ่ออำนาจ​ โอภาโสในยามค่ำ

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ” ผ้าป่าแรงกาย-การงานภาวนา” ในระหว่างวันที่​ 11-18 ธค.2021​ รับสมัคร จำนวน 50 คน

ลิ้งค์รับสมัคร :
https://forms.gle/CtRoW7XsEpbMdgy6A

ลิ้งค์ตรวจสอบรายชื่อ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TplfHP1k1E83djrXb_RspicDvlioD_CHye4snfOdtm4/edit?usp=sharing

ขออนุโมทนากับทุกท่านคะ

Posted by opasoorg

Leave a Reply