คอร์สตื่นรู้อย่างอริยะ 1-4 พฤษภาคม 2565

Facebook
Facebook
YouTube

🌱คอร์สตื่นรู้อย่างอริยะ 1-4 พฤษภาคม 2565🌱
🌷(สมัครคอร์สออนไลน์)🌷

วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติที่เข้าใจแนวทางการเจริญสติในชีวิตประจำวันและผ่านหลักสูตรอื่นๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้ว ได้มีโอกาสปลีกวิเวก (ภาวนาด้วยตนเอง) โดยการเจริญสติปัฏฐาน 4 อย่างต่อเนื่อง ดูการทำงานของขันธ์ 5 อายตนะ 6 และปฏิจจสมุปบาท และฟังธรรมบรรยาย โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

💻สมัครคอร์สออนไลน์💻
รูปแบบของหลักสูตร คือ เน้นการศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเอง และ ฟังธรรมบรรยายของพระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส ผ่านสื่อวิดีทัศน์ โดย มีพระภิกษุ และวิทยากรรับเชิญ เกื้อกูล สรุปข้อธรรมและนำปฏิบัติเน้นการศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเอง ผ่านทาง ZOOM และ ทางไลน์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. หลักสูตรนี้เหมาะสมกับผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมและผู้ที่เคยปฏิบัติธรรมมาแล้ว
2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ และเข้าร่วมการปฏิบัติได้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ

ข้อแนะนำ
1. ชาร์จอุปกรณ์มือถือให้เต็ม เตรียมหูฟัง หรือเปิดคอมพิวเตอร์ไว้ล่วงหน้า เตรียมแท่นวางมือถือ หรือสถานที่จัดวางป้องกันโทรศัพท์ล้มหรือเคลื่อนป้องกันภาพเคลื่อนไหว
2. สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์ในการปฏิบัติออนไลน์ ทางมูลนิธิฯมีอาสาพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือให้การแนะนำ
3. หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถสอบถามอาสาผ่านทางไลน์ open chat กลุ่มผู้ปฏิบัติ

📊ข้อมูลรับสมัครคอร์ส
1. สมัครคอร์สพิจิตร : รับจำนวน 25 คน
2. สมัครคอร์สออนไลน์ : รับจำนวน 60 คน

⏰กำหนดการกิจกรรม⏰

📅วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม 2565
13.00 น. ปฐมนิเทศและแจ้งข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน (ถ่ายทอดปฐมนิเทศ ผ่านระบบ ZOOM)
16.00 น. ฟังธรรมบรรยายโดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส (ถ่ายทอดการบรรยายธรรมผ่านระบบ ZOOM)
19.00 น. ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ ที่หอธรรม (ถ่ายทอดการบรรยายธรรมผ่านระบบ ZOOM)

📅วันจันทร์ – อังคาร ที่ 2-3 พฤษภาคม 2565
08.00 น. ฟังธรรมบรรยายโดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส (ถ่ายทอดการบรรยายธรรมผ่านระบบ ZOOM)
18.00 น. บอกเรื่องดีๆ
19.00 น. ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ ที่หอธรรม (ถ่ายทอดการบรรยายธรรมผ่านระบบ ZOOM)

📅วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565
08.00 น. ฟังธรรมบรรยายโดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส (ถ่ายทอดการบรรยายธรรมผ่านระบบ ZOOM)
10.00 น. ถวายไทยธรรม
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

***************************

🖥การรับสมัครและการยืนยัน
ลิ้งก์รับสมัคร : https://forms.gle/xsPFzQNn1iKohAUV8

👌🏼ลิ้งก์ตรวจสอบรายชื่อ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/14wXRT_jKVZlLlKXT4fsekAuldt_CXCmwduwlRtRPjY4/edit?usp=sharing

**********************

ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับอาสาประจำคอร์ส
คอร์สออนไลน์ :
อาสาพี่เกียง อีเมล์ giengtee49.pta@gmail.com
อาสาเล็ก อีเมล์ jeeraporn.pta@gmail.com

🙏ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน🙏
😀ผู้ประสานงานการรับสมัคร😀

Posted by opasoorg

Leave a Reply