คอร์สอยู่กับรู้สัญจร ตอน “สันติที่เบิกบานทุกย่างก้าว” วันที่ 23-26 เมษายน 256

Facebook
Facebook
YouTube

คอร์สอยู่กับรู้สัญจร ตอน “สันติที่เบิกบานทุกย่างก้าว”

ณ กาลาคาแนล รีสอร์ท อัมพวา
วันที่ 23-26 เมษายน 256

วัตถุประสงค์
เป็นหลักสูตรแห่งการเรียนรู้ในการเจริญสติ สมาธิ และปัญญา เพื่อให้สามารถนำหลักในการ ปฏิบัติธรรมไปใช้อย่างสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยรูปแบบในการปฏิบัติ เช่น เดินจงกรม นั่งสมาธิและกิจกรรมส่งเสริมการภาวนาต่างๆ

รูปแบบกิจกรรม
ฟังธรรมบรรยายของพระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส ผ่านสื่อวิดีทัศน์ โดย มีพระภิกษุ และ วิทยากรรับเชิญ เกื้อกูล สรุปข้อธรรมและนำปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สนใจทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดๆ มาก่อน
มาตรการที่ทางรีสอร์ทฯ ได้จัดเตรียม เพื่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ COVID-19
1. ขอความร่วมมือจากผู้สมัครเข้าปฏิบัติธรรม อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่สมาชิกในครอบครัวที่ได้เดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างเฝ้าดูอาการ 14 วัน หรือผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) งดการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ทางรีสอร์ทฯ ได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล์ไว้เพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรม ทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆ และจัดที่นั่งฟังธรรมเว้นระยะห่าง 1.2 เมตร (จำกัดจำนวนผู้ เข้าคอร์สไม่เกิน 40 ท่าน)
3. ทางรีสอร์ทฯ ทำความสะอาดบริเวณที่พัก เครื่องนอน รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ก่อนเริ่มกิจกรรม 1 วัน
4. ทางรีสอร์ทฯ รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติธรรมและเจ้าหน้าที่ ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ สวมหน้ากากอนามัย ระหว่างที่อยู่ภายในคอร์สฯ
5. รายละเอียดสำหรับการอยู่ร่วมกันอื่นๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทางอาสาจะแจ้งท่านอีกครั้งใน การปฐมนิเทศ

!!!!สำคัญ!!!!
ท่านต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มขึ้นไป
สำหรับท่านที่เดินทางโดยรถตู้และท่านที่เดินทางเอง: การตรวจ ATK ภายในระยะเวลาไม่ เกิน 24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน ก่อนเดินทาง

ข้อมูลรับสมัครคอร์ส
สมัครคอร์ส : รับจำนวน 40 คน

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 (ในสวน)
08.00 น. ลงทะเบียนเข้าที่พัก
09.00 น. ธรรมเทศนา โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. สนทนาธรรมช่วงบ่าย / พักตามอัธยาศัย 16.30 น. กิจกรรมช่วงเย็น (ในสวน)
18.30 น. ทำวัตรเย็น
19.00 น. นำภาวนาช่วงค่ำ โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 (ล่องเรือชมหิ่งห้อย)
6.30 น. ใส่บาตรทางน้ำพระ 2 รูป (วัดท้องถิ่น)
7.00 น. รับประทานอาหารเช้า
9.00 น. ธรรมเทศนา โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. สนทนาธรรมช่วงบ่าย / พักตามอัธยาศัย
17.00 น. กิจกรรมช่วงเย็น (ล่องเรือชมหิ่งห้อย)

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 (ดอนหอยหลอด)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. ธรรมเทศนา โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. สนทนาธรรมช่วงบ่าย / พักตามอัธยาศัย
14.00 น. ดอนหอยหลอด
16.30 น. กิจกรรมช่วงเย็น
18.30 น. ทำวัตรเย็น
19.00 น. นำภาวนา โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 (วันเดินทางกลับ)
06.00 น. ใส่บาตรพระ 5 รูป (พระในคอร์ส)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. ธรรมเทศนา โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เดินทางกลับ
*หมายเหตุ : รายละเอียดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหน้างาน

กรุณาเลือกหัวข้อ : การรับสมัครและการยืนยัน
1. การรับสมัคร >> สมัครคอร์สฯ >> ลิ้งก์รับสมัครและการยืนยัน :
https://forms.gle/PZuhFqVgLBzETV8F8

2. ลิ้งก์ตรวจสอบรายชื่อ > >
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iXcXNTaaT93Z9H-BvN-Cgy6R30cqLtNTCLvo-C3My0Q/edit?usp=sharing

**********************
สถานที่ ณ กาลาคาแนล รีสอร์ท 082 334 4887
แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/FsdjZRk6iLT4cjPw8

💰 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายท่านสามารถร่วมบุญตามกำลัง

การเดินทาง ท่านที่เดินทางมาเอง
ขั้นตอนการรับสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ท่านได้ยืนยันกลับมาทางเมล์ผู้ประสานงานอีกครั้ง ภายในวันที่ 10 เมษายน 2565 โดยโปรดแจ้งชื่อ และรหัสรับสมัคร ว่าขอยืนยันการเข้า คอร์สหรือขอยกเลิกการเข้าคอร์สเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท่านอื่น หากท่านยืนยันหรือแจ้ง ยกเลิกแล้ว ภายใน 3 วัน ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลข้างต้น กรุณาแจ้งผู้ประสานงานทางอีเมล์อีกครั้ง

สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาเอง ทีมอาสาสมัครจะอำนวยความสะดวกสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาเอง โดยจะประสานงานจัดหารถตู้ให้ ทั้งนี้ ท่านจะแชร์ค่ารถในการเดินทางร่วมกัน โดยรถตู้ 1 คัน จะนั่งได้ 7 ท่าน (เนื่องจากสถานการณ์โควิก ทำให้ต้องมีระยะห่าง รับไม่เกิน 7 คน) สำหรับคอร์สนี้ รถตู้เช่าเหมาที่ทางมูลนิธิจัดหาให้ ค่ารถขึ้นอยู่กับจำนวนคน (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางโดยรถตู้ร่วมกับผู้ปฏิบัติท่านอื่น ๆ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยเลือกตอบช่อง เดินทางด้วยรถตู้ ในคำถาม เรื่องการเดินทาง

หากท่านมีความจำเป็นจะต้องยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งผู้ประสานงาน 10 วันก่อนการเดินทาง เพื่อโอนเงินค่ารถคืนให้ผู้สมัคร หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ทีมอาสาสมัครขอนำเงินส่วนนี้เข้าร่วมทำบุญในกองทุนรถตู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักบวช ที่เดินทางด้วยรถตู้ หรือในกรณีรถตู้ มีที่นั่งว่าง

ขั้นตอนการรับสมัคร จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ท่านได้โอนเงินค่ารถตู้ ตามยอดเงินและเศษสตางค์ (ตามลำดับที่ของท่าน) ที่ระบุอยู่ในช่อง “ยอดเงินที่ต้องโอน” เช่น รหัสรับสมัคร 1 + ยอดเงิน = X,XXX.01 (จำนวนยอดเงินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) สำหรับท่านที่เข้ารับการอบรมพร้อมกันเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ กรุณาโอนเงินเป็นรายบุคคล เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบและยืนยันลำดับที่ตามชื่อของท่านได้

บัญชีที่ใช้ในการโอนเงินค่ารถตู้
ผู้ประสานงาน : อาสาอ้อม
อีเมล์ : ukeaukoo.pta@gmail.com

บัญชีที่ใช้ในการโอนเงินค่ารถตู้
ชื่อบัญชี : อุษณา เกื้อกูล
เลขที่บัญชี : 042-3-68122-5
ธนาคาร : กสิกรไทย สาขาเมกาบางนา 2
ยืนยันภายในวันที่วันที่โอน/ยืนยัน ภายในวันที่ 10 เมษายน 2565

ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินโอนและ ข้อมูลต่าง ๆ ได้ทาง
ลิ้งก์ตรวจสอบรายชื่อ:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iXcXNTaaT93Z9H-BvN-Cgy6R30cqLtNTCLvo-C3My0Q/edit?usp=sharing

ผู้ประสานงานจะปรับสถานะในช่อง “วันที่โอนเงิน” ทุก 2-3 วัน โดยท่านไม่ต้องส่งเอกสาร เพราะลำดับที่ ในส่วนเศษสตางค์จะระบุว่า ท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว

กรุณาโอนเงินเพื่อยืนยัน ภายในวันที่ 10 เมษายน 2565 และหากยกเลิกการเดินทางกรุณาแจ้งผู้ประสานงาน
ภายในวันที่ 10 เมษายน 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท่านอื่น หากท่านโอนเงิน แต่ไม่ปรากฏรายชื่อใน link รายชื่อภายใน 3 วันหลังโอนเงิน กรุณาติดต่อกลับผู้ประสานงาน

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
ผู้ประสานงานการรับสมัคร

Posted by opasoorg

Leave a Reply