คอร์สอยู่กับรู้ วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565 ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท

Facebook
Facebook
YouTube

คอร์สอยู่กับรู้ วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2565

ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ สามารถนำการปฏิบัติธรรมที่ได้เรียนรู้ในหลักสูตร ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยมีพื้นฐานที่แม่นยำในเครื่องมือคือ สติ  สัมปชัญญะ  ความเพียรสมาธิ  รู้เหตุรู้ผล ว่าทำอะไรไปเพื่ออะไร

รูปแบบของหลักสูตร คือ

ฟังธรรมบรรยายของพระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส ผ่านสื่อวิดีทัศน์  โดย มีพระภิกษุ และวิทยากรรับเชิญ เกื้อกูล สรุปข้อธรรมและนำปฏิบัติเน้นการศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเอง

คุณสมบัติ

  1. หลักสูตรนี้เหมาะสมกับผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมและผู้ที่เคยปฏิบัติธรรมมาแล้ว

👉 มาตรการที่ทางมูลนิธิฯ ได้จัดเตรียม เพื่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ COVID-19

  1. ขอความร่วมมือจากผู้สมัครเข้าปฏิบัติธรรม อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่สมาชิกในครอบครัว ที่ได้เดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างเฝ้าดูอาการ 14 วัน หรือผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) งดการเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ
  2. ทางมูลนิธิฯ ได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล์ไว้เพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆ และจัดที่นั่งฟังธรรมเว้นระยะห่าง 1.2 เมตร (จำกัดจำนวนผู้เข้าคอร์สไม่เกิน 25 ท่าน)
  3. ทางมูลนิธิฯ จะทำการทำความสะอาดบริเวณอาคารปฏิบัติธรรม ที่พัก เครื่องนอน รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ก่อนเริ่มกิจกรรม 1 วัน
  4. มูลนิธิฯ รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติธรรมและเจ้าหน้าที่ ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ สวมหน้ากากอนามัย ระหว่างที่อยู่ภายในสถานปฏิบัติธรรม และเปิดเครื่องกรองอากาศตลอดเวลาที่มีการอบรมภายในหอธรรม
  5. รายละเอียดสำหรับการอยู่ร่วมกันอื่นๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทางอาสาจะแจ้งท่านอีกครั้งในการปฐมนิเทศ

💉💉 ท่านต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มขึ้นไป และผลการตรวจ ATK ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน **

 

ข้อมูลรับสมัครคอร์ส :

รับสมัคร จำนวน 50 ท่าน

 

กำหนดการกิจกรรม

 วันพฤหัสบดี ที่  28 กรกฎาคม 2565

05.45 น. พบกันที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า ถ.วิภาวดี

06.00 น. ออกเดินทางไปมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท จ.พิจิตร

10.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ โลตัส นครสวรรค์ (ประมาณ 1 ชม.)

12.30 น. ถึงมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท ลงทะเบียนและรับป้ายปิดวาจา ที่อาคารปราสาทชั้น 1 (หอธรรม)

– เก็บสัมภาระเข้าที่พัก สรีระกิจส่วนตัว

14.00 น. ปฐมนิเทศและแจ้งข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน

14.30 น. ฟังธรรมบรรยายจากหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส ผ่านทางวีดีทัศน์

18.30 น. ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ ที่หอธรรม

19.00 น. ฟังธรรมบรรยายจากหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส ผ่านทางวีดีทัศน์

21.00 น. เข้านอนอย่างมีสติ

 

 วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2565

05.00 น. ทำวัตรเช้าที่ปราสาท

06.30 น. ตักบาตรหน้าปราสาท

08.00 น. ฟังธรรมบรรยายจากหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส ผ่านทางวีดีทัศน์

09.45 น. กิจกรรมเจริญสติ (ขันธ์ ๕)

10.30 น. แบ่งกลุ่มเกื้อกูลธรรม

11.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันกับสติ

12.00 น. กิจกรรม ขันธ์ ๕ สรุปกิจกรรม (ช่วงสอง)

13.45 น. ฟังธรรมบรรยายจากหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส ผ่านทางวีดีทัศน์

16.00 น. แบ่งกลุ่มเกื้อกูลธรรม

18.00 น. ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ ที่หอธรรม

19.00 น. ฟังธรรมบรรยายจากหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส ผ่านทางวีดีทัศน์

21.00 น. เข้านอนอย่างมีสติ

 

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565

05.00 น. ทำวัตรเช้าที่ปราสาท

06.30 น. ตักบาตรหน้าปราสาท

08.00 น. ฟังธรรมบรรยายจากหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส ผ่านทางวีดีทัศน์

11.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันกับสติ

12.00 น. กิจกรรมเจริญสติ

14.00 น. การงานภาวนา

18.00 น. ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ ที่หอธรรม

21.00 น. เข้านอนอย่างมีสติ

 

 วันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม 2565

05.00 น. ทำวัตรเช้าที่ปราสาท

06.30 น. ตักบาตรหน้าปราสาท

07.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว

08.00 น. ฟังธรรมบรรยายจากหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส ผ่านทางวีดีทัศน์

10.00 น. พิธีปิด – ถวายไทยธรรม

11.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว และทำความสะอาดที่พัก

13.00 น. รถตู้ออกเดินทางกลับกรุงเทพ

18.00 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

***************************

การรับสมัครและการยืนยัน

ขั้นตอนการสมัครจะสมบูรณ์

  1. สมัครผ่านระบบในลิ้งรับสมัคร : https://forms.gle/9WfjhGRBD8YgExwD7
  2. ตรวจสอบรายชื่อจากลิ้งค์ตรวจสอบชื่อ (หากมีลำดับที่เกิดขึ้นหมายถึงท่านได้รับเป็นผู้สมัครตัวจริง) : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fr1aR_p-OpaS9gie3PKbqkgkJeUb4NhMGElLYe2WN6s/edit?usp=sharing
  3. ยืนยันการเข้าคอร์สในระบบ (ลิ้งค์เดียวกันกับรับสมัคร) : https://forms.gle/9WfjhGRBD8YgExwD7

📅 วันที่โอน/ยืนยัน ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

เมล์ผู้ประสานงาน : อาสา : โบว์    email : beau.pta@gmail.com

สามารถติดต่อสอบถามที่ 062-529-6926

ขอบคุณและขออนุโมทนากับทุกท่าน

ผู้ประสานงานคอร์ส

***************************

Posted by opasoorg

Leave a Reply