อบรมค่ายธรรมะ สำหรับเยาวชนอายุ 7-12 ปี ระหว่างวันที่13-16ตุลาคม 2565

Facebook
Facebook
YouTube

 

มูลนิธิปฏิจจสมุปบาทพิจิตรจัดอบรมค่ายธรรมะ สำหรับเยาวชนอายุ 7-12 ปี ระหว่างวันที่13-16ตุลาคม 2565
ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท อ.สามง่าม จ.พิจิตร
( พระวิทยากร ครูและทีมงานเดียวกับใบไม้แรกผลิ…)

ด้วยสถานการณ์โควิดคงจะอยู่กับเราอีกนานวีถี New normal จำเป็นต้องนำมาใช้

1.ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องได้รับวัคซีนครบตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข. และได้รับเข็มกระตุ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า4-6เดือน.
2.ตรวจ ATK ด้วยตนเองและส่งผลการตรวจก่อนออกเดินทาง
3.ท่านต้องยอมรับเงื่อนไขการใส่หน้ากากอนามัยต่อเนื่องตลอดการร่วมกิจกรรม
4.เด็กๆจะได้นอนในห้องพักเดียวกันกับผู้ปกครองหรือผู้ที่เดินทางมาร่วมกัน
5.ทุกท่านที่มาถึงมูลนิธิปฏิจจสมุปบาทจะต้องร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯจัดให้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้”ธรรม”ร่วมกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่

สิ่งที่ผู้ปกครองและเยาวชนจะได้เรียนรู้
– สัมมาทิฐิในพระทุทธศาสานา การเจริญสติ สมาธิ ทั้งในรูปแบบและในชีวิตประจำวัน
– ความกตัญญู เมตตา วิริยะ
– บทเพลงภาวนา
– การอยู่ร่วมกันเป็นทีม

เปิดรับสมัคร วันที่ 3 กันยายน 2565. ถึง 5 ตุลาคม2565 หรือจนกว่าห้องพักเต็ม(จำนวนที่จะรับอยู่ระหว่างการสำรวจห้องพักรอยืนยันค่ะ) ทีมงานจะวาง. Link รับสมัครผ่าน Facebook-page ใบไม้แรกผลิและ Facebook-page มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท

กำหนดการ วันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 (ตารางกิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมหน้างานค่ะ)

วันที่ 13 ตค. วันเปิดงาน
11.00 น. ลงทะเบียน
13.30 น. ปฐมนิเทศ
14.00 น. รับกรรมฐาน
14.30 น. เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 16 ตค. วันปิดงาน
8.30 น. ร่วมฟังธรรมสำหรับผู้ปกครอง จากพระอาจารย์
9.30 น. ผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีขอขมากรรมจากเด็กๆ
11.30น. ร่วมทานอาหาร-แยกย้าย
12.30 น. กลับบ้าน

Posted by opasoorg

Leave a Reply