ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 2565

Facebook
Facebook
YouTube

มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท พิจิตร
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อสนับสนุนการการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในการเผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเน้นเรื่อง อริยสัจ ๔ และ ปฏิจจสมุปบาท

อีกทั้งเป็นทุนทรัพย์ในการดูแลค่าใช้จ่ายน้ำไฟรวมถึงซ่อมบำรุงต่างๆ ของมูลนิธิฯ ให้มีสถานที่ที่สัปปายะเหมาะสำหรับการภาวนาของพระภิกษุ แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชน ที่มุ่งมั่นในการภาวนาเพื่อความหลุดพ้นอย่างแท้จริง

ซึ่งค่าใช้จ่ายประจำที่ผ่านมาปริมาณ 1.5 ล้านต่อปี ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงมาก ด้วยเป็นสถานที่ซึ่งเน้นแต่การปฏิบัติและภาวนาเป็นหลัก

จึงขอเชิญชวนให้ท่านร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี 10,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

โดยสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารกสิกรไทย​เลขบัญชี​ 107-8-81741-7
สาขาเซ็นทรัล​ ปิ่นเกล้า

เมื่อโอนเรียบร้อย กรุณาส่งสลิปหรือหลักฐานการโอน พร้อมระบุวัตถุประสงค์ที่ Line:กองบุญ​มูลนิธิปฏ​ิจจสมุปบาท​

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงช่วยให้ท่านผู้ได้ร่วมบุญในครั้งนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดในสิ่งที่ชอบกรอบด้วยธรรมจงสำเร็จทุกประการเทอญ

Posted by opasoorg

Leave a Reply