คอร์สสันติในโสดาบัน วันที่ 16 – 20  พฤศจิกายน 2565

Facebook
Facebook
YouTube


👉 วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติที่เข้าใจแนวทางการเจริญสติในชีวิตประจำวันและผ่านหลักสูตรอื่นๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้วได้มีโอกาสต่อยอดการเรียนรู้ เรื่องปฏิจจสมุปบาทที่ลึกซึ้งขึ้น จนนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์อย่างถาวร โดยจัดให้มีการฟังธรรมจากหลวงพ่ออำนาจ วันละ 1 ครั้ง  หลังจากนั้นจะเป็นเวลาที่ให้ผู้ปฏิบัติได้ภาวนาด้วยตนเองผ่านการเจริญสติปัฏฐานสี่ ดูการทำงานของขันธ์5 อายตนะ6 และ ปฏิจจสมุปบาท

รูปแบบของหลักสูตร คือ เน้นการศึกษาธรรมที่ให้ถึงความหลุดพ้นและการปฏิบัติภาวนาด้วยตนเอง

👉 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครต้องเคยเข้าอบรมหลักสูตรปฏิบัติธรรมของหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาก่อน
 2. มีความคุ้นเคยกับธรรมะและการสอนของหลวงพ่ออำนาจ เช่น ขันธ์ 5 อายตนะ 6 และปฏิจจสมุปบาท
 3. มีความคุ้นเคยกับสถานที่เป็นอย่างดี สามารถดูแลตัวเองได้

👉 มาตรการที่ทางมูลนิธิฯ ได้จัดเตรียม เพื่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ COVID-19

 1. ขอความร่วมมือจากผู้สมัครเข้าปฏิบัติธรรม อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่สมาชิกในครอบครัว ที่ได้เดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างเฝ้าดูอาการ 14 วัน หรือผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) งดการเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ
 2. ทางมูลนิธิฯ ได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล์ไว้เพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆ และจัดที่นั่งฟังธรรมเว้นระยะห่าง 1.2 เมตร
 3. ทางมูลนิธิฯ จะทำการทำความสะอาดบริเวณอาคารปฏิบัติธรรม ที่พัก เครื่องนอน รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ก่อนเริ่มกิจกรรม 1 วัน
 4. มูลนิธิฯ รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติธรรมและเจ้าหน้าที่ ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ สวมหน้ากากอนามัย ระหว่างที่อยู่ภายในสถานปฏิบัติธรรม และเปิดเครื่องกรองอากาศตลอดเวลาที่มีการอบรมภายในหอธรรม
 5. รายละเอียดสำหรับการอยู่ร่วมกันอื่นๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทางอาสาจะแจ้งท่านอีกครั้งในการปฐมนิเทศ

** ท่านต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มขึ้นไป และต้องตรวจ ATK ก่อนเดินทางเข้าคอร์ส

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน **

👉 กำหนดการกิจกรรม

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565

06.30น. พบกันที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า ถ.วิภาวดี

06.45 น. ออกเดินทางไปมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท จ.พิจิตร

10.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ โลตัส นครสวรรค์ (ประมาณ 1 ชม.)

12.30 น. ถึงมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท

               ลงทะเบียนและรับป้ายปิดวาจา ที่อาคารปราสาทชั้น 1 (หอธรรม)

13.00 น. ปฐมนิเทศและแจ้งข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน

14.00 น. เก็บสัมภาระเข้าที่พัก สรีระกิจส่วนตัว

16.00 น. ฟังธรรมบรรยายโดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

18.30 น. ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ ที่หอธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 17 – วันเสาร์ที่ 19  พฤศจิกายน 2565

05.00 น. ทำวัตรเช้าที่หอธรรม

06.30 น. ตักบาตรหน้าปราสาท

07.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว

08.00 น. ฟังธรรมบรรยายโดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

11.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว

13.00 น. การงานภาวนา

18.30 น. ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ ที่หอธรรม

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

 05.00 น. ทำวัตรเช้าที่หอธรรม

06.30 น. ตักบาตรหน้าปราสาท

07.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว

08.00 น. ฟังธรรมบรรยายโดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

11.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว     ทำความสะอาดที่พัก

13.00 น. รถตู้ออกเดินทางกลับกรุงเทพ

18.00 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม

***************************

👉 การรับสมัครและการยืนยัน

ขั้นตอนการสมัครจะสมบูรณ์

 1. สมัครผ่านระบบในลิ้งรับสมัคร : https://forms.gle/HjR2ZmMQ6vJ9wGj18
 2. ตรวจสอบรายชื่อจากลิ้งค์ตรวจสอบชื่อ (หากมีลำดับที่เกิดขึ้นหมายถึงท่านได้รับเป็นผู้สมัครตัวจริง) : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W-1t9FsTSfm2D38PIZ-a0x8dsS1y3QbQE0CmhjC3gmI/edit?usp=sharing
 3. ยืนยันการเข้าคอร์สในระบบ (ลิ้งค์เดียวกันกับรับสมัคร) : https://forms.gle/HjR2ZmMQ6vJ9wGj18
 4. ดำเนินการชำระค่ารถตู้ (ในกรณีที่เดินทางโดยรถตู้)

📅 วันที่โอน/ยืนยัน ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565

 ชื่อบัญชี : นางอุษณา เกื้อกูล

เลขที่บัญชี : เลขที่บัญชี : 042-3-68122-5  ธนาคาร : กสิกรไทย สาขาเมกาบางนา 2

 ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินโอนและ ข้อมูลต่าง ๆ ได้ทางลิ้งค์ตรวจสอบรายชื่อ (ด้านบน)

อาสาประสานงานคอร์ส : อ้อม    อีเมล์ : ukeaukoo@gmail.com

👉 สำหรับท่านที่เดินทางมาเอง

ขั้นตอนการรับสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ท่านได้ยืนยันกลับมาทางเมล์ผู้ประสานงานอีกครั้ง

ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 โดยโปรดแจ้งชื่อ และลำดับที่ ว่าขอยืนยันการเข้าคอร์ส หรือ ขอยกเลิกการเข้าคอร์ส เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท่านอื่นหากท่านยืนยัน หรือแจ้งยกเลิกแล้ว ภายใน 3 วัน ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลข้างต้น กรุณาแจ้งผู้ประสานงานทางอีเมล์อีกครั้ง

อาสาประสานงานคอร์ส : อ้อม    อีเมล์ : ukeaukoo@gmail.com

👉 สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาเอง

ทีมอาสาสมัครจะอำนวยความสะดวกสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาเอง โดยอาสาจะประสานงานจัดหารถตู้ให้

ทั้งนี้ ท่านจะแชร์ค่ารถในการเดินทางร่วมกัน โดยรถตู้ 1 คัน จะนั่งได้ 10 ท่าน (ค่ารถตู้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสาร จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางโดยรถตู้ร่วมกับผู้ปฏิบัติท่านอื่น ๆ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยเลือกตอบช่อง เดินทางด้วยรถตู้

หากท่านมีความจำเป็นจะต้องยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งผู้ประสานงาน 10 วันก่อนการเดินทาง เพื่อโอนเงินค่ารถคืนให้ผู้สมัคร หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ทีมอาสาสมัครขอนำเงินส่วนนี้เข้าร่วมทำบุญในกองทุนรถตู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักบวช ที่เดินทางด้วยรถตู้ หรือในกรณีรถตู้ มีที่นั่งว่าง

ผู้ประสานงานจะปรับสถานะในช่อง “วันที่โอนเงิน” ทุก 2-3 วัน โดยท่านไม่ต้องส่งเอกสาร เพราะลำดับที่ ในส่วนเศษสตางค์จะระบุว่า ท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว  กรุณาโอนเงินเพื่อยืนยัน ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 และหากยกเลิกการเดินทางกรุณาแจ้งผู้ประสานงาน

ก่อนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท่านอื่น หากท่านโอนเงิน แต่ไม่ปรากฏรายชื่อใน link รายชื่อภายใน 3 วันหลังโอนเงิน กรุณาติดต่อกลับผู้ประสานงาน

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

ผู้ประสานงานการรับสมัคร

****************************

Posted by opasoorg

Leave a Reply