คอร์สอยู่กับรู้สัญจร ตอน “สันติในโสดาบัน” ณ กาลาคาแนล รีสอร์ท อัมพวา

Facebook
Facebook
YouTube

 

🌱 คอร์สอยู่กับรู้สัญจร ตอน “สันติในโสดาบัน” ณ กาลาคาแนล รีสอร์ท อัมพวา 🌱

🌸 วันที่ 28-31 มกราคม 2565 🌸

ขอเรียนเชิญ ท่านผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในโครงการ “อยู่กับรู้ (สัญจร)”  สถานที่  ณ กาลาคาแนล รีสอร์ท  (อัมพวา) เนื่องจากทางมูลนิธิฯ มีกองทุนอยู่กับรู้สัญจรเงินส่วนหนึ่ง เพื่อการจัดคอร์สดังกล่าว ซึ่งกองทุกมีจำกัดทำให้ต้องมีการเก็บค่าใช้จ่ายเรื่องของที่พัก ส่วนเรื่องอาหารทางมูลนิธิฯ จะนำกองทุนมาจ่าย  โดยมีรายละเอียดด้านล่าง

💰 ค่าใช้จ่าย
ค่าที่พัก : คนละ 900 บาทต่อคอร์ส (จ่ายหน้างานตอนลงทะเบียน)
ค่าเรือชมหิ้งห้อย : ตารางท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับน้ำขึ้นน้ำลง ของวันนั้น จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง (จ่ายหน้างาน)
ค่าอาหาร : ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

🏣 สถานที่ : กาลาคาเนล รีสอร์ท
เลขที่ : 81/2 หมู่ 4 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 082-3344887
ID Line: kalacanal
Email : kalacanal@hotmail.com
แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/FsdjZRk6iLT4cjPw8

🏣 วัตถุประสงค์
เป็นหลักสูตรแห่งการเรียนรู้ในการเจริญสติ สมาธิ และปัญญา เพื่อให้สามารถนำหลักในการปฏิบัติธรรมไปใช้อย่างสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยรูปแบบในการปฏิบัติ เช่น เดินจงกรม นั่งสมาธิ และ กิจกรรมส่งเสริมการภาวนาต่างๆ

👉 รูปแบบกิจกรรม
ฟังธรรมบรรยายของพระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส ผ่านสื่อวิดีทัศน์  โดย มีพระภิกษุ และวิทยากรรับเชิญ เกื้อกูล สรุปข้อธรรมและนำปฏิบัติ

👉 คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สนใจทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดๆ มาก่อน

🏣 มาตรการที่ทางมูลนิธิฯ ได้จัดเตรียม เพื่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ COVID-19

  1. ขอความร่วมมือจากผู้สมัครเข้าปฏิบัติธรรม อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่สมาชิกในครอบครัว ที่ได้เดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างเฝ้าดูอาการ 14 วัน หรือผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) งดการเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ
  2. ทางมูลนิธิฯ ได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล์ไว้เพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆ และจัดที่นั่งฟังธรรมเว้นระยะห่าง 1.2 เมตร (จำกัดจำนวนผู้เข้าคอร์สไม่เกิน 25ท่าน)
  3. ทางมูลนิธิฯ จะทำการทำความสะอาดบริเวณอาคารปฏิบัติธรรม ที่พัก เครื่องนอน รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ก่อนเริ่มกิจกรรม 1 วัน
  4. มูลนิธิฯ รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติธรรมและเจ้าหน้าที่ ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ สวมหน้ากากอนามัย ระหว่างที่อยู่ภายในสถานปฏิบัติธรรม และเปิดเครื่องกรองอากาศตลอดเวลาที่มีการอบรมภายในหอธรรม
  5. รายละเอียดสำหรับการอยู่ร่วมกันอื่นๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทางอาสาจะแจ้งท่านอีกครั้งในการปฐมนิเทศ

🏣 ข้อมูลรับสมัครคอร์ส
สมัครคอร์ส       :  รับจำนวน 50 คน

🏣 กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2566 (ในสวน)
08.00 น. ลงทะเบียนเข้าที่พัก
09.00 น. ธรรมเทศนา โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. สนทนาธรรมช่วงบ่าย / พักตามอัธยาศัย
16.30 น. กิจกรรมช่วงเย็น (ในสวน)
18.30 น. ทำวัตรเย็น
19.00 น. นำภาวนาช่วงค่ำ โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2566 (ล่องเรือชมหิ่งห้อย)
6.30 น. ใส่บาตรทางน้ำพระ 2 รูป (วัดท้องถิ่น)
7.00 น. รับประทานอาหารเช้า
9.00 น. ธรรมเทศนา โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. สนทนาธรรมช่วงบ่าย / พักตามอัธยาศัย
17.00 น. กิจกรรมช่วงเย็น (ล่องเรือชมหิ่งห้อย) 

วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2566 (ดอนหอยหลอด)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. ธรรมเทศนา โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. สนทนาธรรมช่วงบ่าย / พักตามอัธยาศัย
14.00 น. ดอนหอยหลอด
16.30 น. กิจกรรมช่วงเย็น
18.30 น. ทำวัตรเย็น
19.00 น. นำภาวนา โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2566 (วันเดินทางกลับ)
06.00 น. ใส่บาตรพระ 5 รูป (พระในคอร์ส)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. ธรรมเทศนา โดยหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เดินทางกลับ
*หมายเหตุ : รายละเอียดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหน้างาน

🏣 การรับสมัครและการยืนยัน

👉 ขั้นตอนการสมัครจะสมบูรณ์

  1. สมัครผ่านระบบในลิ้งรับสมัคร : https://forms.gle/QEbbthHUrohqzjde7
  2. ตรวจสอบรายชื่อจากลิ้งค์ตรวจสอบชื่อ (หากมีลำดับที่เกิดขึ้นหมายถึงท่านได้รับเป็นผู้สมัครตัวจริง) : https://docs.google.com/spreadsheets/d/11d48RC6A_biOGIIFUfu5FidQJDztSKiHzCk2I11qmVg/edit?usp=sharing
  3. ยืนยันการเข้าคอร์สในระบบ (ลิ้งค์เดียวกันกับรับสมัคร) : https://forms.gle/QEbbthHUrohqzjde7
  4. ดำเนินการชำระค่ารถตู้ (ในกรณีที่เดินทางโดยรถตู้)

📅 วันที่โอน/ยืนยัน ภายในวันที่ 21 มกราคม 2566

บัญชีที่ใช้ในการโอนเงินค่ารถตู้

ชื่อบัญชี : นางสาวชลธิศ ปาสาทิกา

เลขที่บัญชี : 038-465756-1

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์

ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินโอนและ ข้อมูลต่าง ๆ ได้ทางลิ้งค์ตรวจสอบรายชื่อ (ด้านบน)

อาสาประสานงานคอร์ส : อาสา นิ้ง    อีเมล์ ning.pta@gmail.com

 

🏣 การเดินทาง

👉 ท่านที่เดินทางมาเอง
ขั้นตอนการรับสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ท่านได้ยืนยันกลับมาทางเมล์ผู้ประสานงานอีกครั้ง ภายในวันที่ 21 มกราคม 2566โดยโปรดแจ้งชื่อ และรหัสรับสมัคร ว่าขอยืนยันการเข้าคอร์ส หรือ ขอยกเลิกการเข้าคอร์ส เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท่านอื่น   หากท่านยืนยัน หรือแจ้งยกเลิกแล้ว ภายใน 3 วัน ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลข้างต้น กรุณาแจ้งผู้ประสานงานทางอีเมล์อีกครั้ง

👉 สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาเอง
ทีมอาสาสมัครจะอำนวยความสะดวกสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาเอง โดยจะประสานงานจัดหารถตู้ให้

ทั้งนี้ ท่านจะแชร์ค่ารถในการเดินทางร่วมกัน โดยรถตู้ 1 คัน จะนั่งได้ 10 ท่าน สำหรับคอร์สนี้ รถตู้เช่าเหมาที่ทางมูลนิธิจัดหาให้ ค่ารถขึ้นอยู่กับจำนวนคน (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางโดยรถตู้ร่วมกับผู้ปฏิบัติท่านอื่น ๆ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยเลือกตอบช่อง เดินทางด้วยรถตู้ ในคำถาม เรื่องการเดินทาง

หากท่านมีความจำเป็นจะต้องยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งผู้ประสานงาน 10 วันก่อนการเดินทาง เพื่อโอนเงินค่ารถคืนให้ผู้สมัคร หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ทีมอาสาสมัครขอนำเงินส่วนนี้เข้าร่วมทำบุญในกองทุนรถตู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักบวช ที่เดินทางด้วยรถตู้ หรือในกรณีรถตู้ มีที่นั่งว่าง

👉  ขั้นตอนการรับสมัคร จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ท่านได้โอนเงินค่ารถตู้ ตามยอดเงินและเศษสตางค์ (ตามลำดับที่ของท่าน) ที่ระบุอยู่ในช่อง “ยอดเงินที่ต้องโอน” เช่น รหัสรับสมัคร 1 + ยอดเงิน  = X,XXX.01 (จำนวนยอดเงินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) สำหรับท่านที่เข้ารับการอบรมพร้อมกันเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ กรุณาโอนเงินเป็นรายบุคคล เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบและยืนยันลำดับที่ตามชื่อของท่านได้

ผู้ประสานงานจะปรับสถานะในช่อง “วันที่โอนเงิน” ทุก 2-3 วัน โดยท่านไม่ต้องส่งเอกสาร เพราะลำดับที่ ในส่วนเศษสตางค์จะระบุว่า ท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว

กรุณาโอนเงินเพื่อยืนยัน ภายในวันที่ 21 มกราคม 2566  และหากยกเลิกการเดินทางกรุณาแจ้งผู้ประสานงาน

ภายในวันที่ 21 มกราคม 2566  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท่านอื่น หากท่านโอนเงิน แต่ไม่ปรากฏรายชื่อใน link รายชื่อภายใน 3 วันหลังโอนเงิน กรุณาติดต่อกลับผู้ประสานงาน

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

ผู้ประสานงานการรับสมัคร

Posted by opasoorg

Leave a Reply