ค่ายธรรมะ อยู่กับรู้ อยู่กับรัก วันที่ 01-04 พฤษภาคม 2567

Facebook
Facebook
YouTube

มูลนิธิปฏิจจสมุปบาทพิจิตรจัดอบรม

 

👩‍❤️‍👨ค่ายธรรมะ อยู่กับรู้ อยู่กับรัก👩‍❤️‍💋‍👨

🧚‍♂️สำหรับเยาวชนอายุ 7-12 ปี🧚‍♀️

ระหว่างวันที่ 01-04 พฤษภาคม 2567

ระเบียนการเข้าสมัครค่ายธรรมะ

  1. ผู้ร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องได้รับวัคซีนครบตามแผนของกระทรวงสาธารณสุขและได้ได้รับเข็มกระตุ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4 – 6 เดือน
  2. ATK ด้วยตนเองและส่งผลการตรวจก่อนออกเดินทาง
  3. ท่านต้องยอมรับเงื่อนไขการใส่หน้ากากอนามัยต่อเนื่องตลอดการร่วมกิจกรรม
  4. เด็กๆ จะได้นอนในห้องพักเดียวกันกับผู้ปกครองหรือผู้ที่เดินทางมาร่วมกัน
  5. ทุกท่านที่มาถึงมูลนิธิปฏิจจสมุปบาทจะต้องร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดให้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ธรรมร่วมกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่

 

สิ่งที่ผู้ปกครองและเยาวชนจะได้เรียนรู้

– การเจริญสติ สมาธิ ทั้งในรูปแบบและในชีวิตประจำวัน

– ความกตัญญู เมตตา วิริยะ

– บทเพลงภาวนา

– การอยู่ร่วมกันเป็นทีม

 

กำหนดการ วันที่ 01-04 พฤษภาคม 2567 (อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมหน้างานคะ)

 

⏰ วันที่ 01 พ.ค. วันเปิดงาน

11.00 น. ลงทะเบียน

13.30 น. ปฐมนิเทศ

14.00 น. รับกรรมฐาน

14.30 น. เข้าร่วมกิจกรรม

 

⏰ วันที่ 04 พ.ค. วันปิดงาน

8.30 น. ร่วมฟังธรรมสำหรับผู้ปกครอง จากพระอาจารย์

9.30 น. ผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีขอขมากรรมจากเด็กๆ

11.30 น. ร่วมทานอาหาร-แยกย้าย

13.00 น. กลับบ้าน

 

การรับสมัครและการยืนยัน

ขั้นตอนการสมัครจะสมบูรณ์

  1. สมัครผ่านระบบในลิ้งรับสมัคร :

https://forms.gle/gmoGjmuCU2hNGHef7

 

  1. ตรวจสอบรายชื่อจากลิ้งค์ตรวจสอบชื่อ (หากมีลำดับที่เกิดขึ้นหมายถึงท่านได้รับเป็นผู้สมัครตัวจริง) :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MTDdW0K1PFNh6h1rcqKuAIRLcAorVQGmamWaQIl9pO8/edit?usp=sharing

 

  1. ยืนยันการเข้าคอร์สในระบบ (ลิ้งค์เดียวกันกับรับสมัคร) : https://forms.gle/gmoGjmuCU2hNGHef7
  2. ดำเนินการชำระค่ารถตู้ (ในกรณีที่เดินทางโดยรถตู้)

 

📅 วันที่โอน/ยืนยัน ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567 

บัญชีที่ใช้ในการโอนเงินค่ารถตู้

ชื่อบัญชี ทศวรรณ ลิขิตปัญญาวัฒน์

เลขที่บัญชี : 408-824929-0    

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ 

ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินโอนและ ข้อมูลต่าง ๆ ได้ทางลิ้งค์ตรวจสอบรายชื่อ (ด้านบน)

อาสาประสานงานคอร์ส : อาสาโบว์   

อีเมล์ beau.pta@gmail.com

 

รายละเอียดการเดินทางสำหรับผู้สมัครคอร์ส

ท่านที่เดินทางมาเอง

ขั้นตอนการรับสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ท่านได้ยืนยันผ่านระบบ (ใช้ลิ้งก์เดียวกันกับลิ้งก์รับสมัคร)

ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยกรอกรหัสรับสมัคร และชื่อนามสกุล พร้อมตอบในแบบฟอร์ม ว่าขอยืนยัน หรือ ยกเลิกการเข้าคอร์ส หากท่านยืนยันหรือแจ้งยกเลิกแล้ว ท่านสามาถตรวจสอบสถานะการยืนยันหรือยกเลิกได้ตามลิ้งก์ที่แจ้งด้านบน หากพบความไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งผู้ประสานงานทางอีเมล์อีกครั้ง

 

สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาเอง

ทีมอาสาสมัครจะอำนวยความสะดวก โดยประสานงานจัดหารถตู้ให้

ทั้งนี้ ท่านจะแชร์ค่ารถในการเดินทางร่วมกัน โดยรถตู้ 1 คัน นั่งได้สูงสุด 10 ท่าน

สำหรับคอร์สนี้ รถตู้เช่าเหมาที่ทางมูลนิธิจัดหาให้ ค่ารถขึ้นอยู่กับจำนวนคน (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางโดยรถตู้ร่วมกับผู้ปฏิบัติท่านอื่น ๆ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยเลือกตอบช่อง เดินทางด้วยรถตู้ ในคำถามเรื่องการเดินทาง

 

❌หากท่านมีความจำเป็นจะต้องยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งผู้ประสานงาน 10 วันก่อนการเดินทาง เพื่อโอนเงินค่ารถคืนให้ผู้สมัคร หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ทีมอาสาสมัครขอนำเงินส่วนนี้เข้าร่วมทำบุญในกองทุนรถตู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักบวช ต่อไป

 

ขั้นตอนการรับสมัคร จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ท่านได้โอนเงินค่ารถตู้ ตามยอดเงินและเศษสตางค์ ที่ระบุอยู่ในช่อง “ยอดเงินที่ต้องโอน” (จำนวนยอดเงินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) สำหรับท่านที่เข้ารับการอบรมพร้อมกันเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ กรุณาแยกโอนเงินเป็นรายบุคคล เพื่อที่ทางอาสาจะสามารถตรวจสอบ และยืนยันการโอนจากเศษสตางค์ตามลำดับชื่อของท่านได้

 

ผู้ประสานงานจะปรับสถานะในช่อง “วันที่โอนเงิน” ทุก 2-3 วัน โดยท่านไม่ต้องส่งเอกสาร เพราะเลขในส่วนเศษสตางค์จะระบุว่า ท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว

หากท่านโอนเงิน แต่ยังไม่ปรากฏรายชื่อใน link ตรวจสอบรายชื่อภายใน 3 วันหลังโอนเงิน กรุณาติดต่อกลับผู้ประสานงาน

 

🙏ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน🙏

ผู้ประสานงานการรับสมัคร

Posted by opasoorg

Leave a Reply