คอร์สวิเวก วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2567

Facebook
Facebook
YouTube
🎀คอร์สวิเวก วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2567🎀
🏠ณ มูลนิธิปฏิจจสมุปบาท (พิจิตร)🏠
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ท่านที่ผ่านหลักสูตรต่างๆ ของ หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาแล้ว
ได้มีโอกาสปลีกวิเวก
เจริญสติปัฏฐาน 4 ดูการทำงานของขันธ์ 5 อายตนะ 6 ปฏิจจสมุปบาท
และสามารถนำหลักการปฏิบัติกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน
รูปแบบของหลักสูตร
ฟังธรรมบรรยาย โดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส ผ่าน VDO
ที่ท่านบรรยายไว้ในหลักสูตรติววิชาพระโสดาบัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สมัครต้องเคยเข้าอบรมหลักสูตรปฏิบัติธรรมของหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส มาก่อน
2. มีความคุ้นเคยกับธรรมะและการสอนของหลวงพ่ออำนาจ เช่น ขันธ์ 5
อายตนะ 6 และปฏิจจสมุปบาท
3. มีความคุ้นเคยกับสถานที่เป็นอย่างดี สามารถดูแลตัวเองได้
4. สามารถสมาทาน “ปิดวาจา” ตลอดหลักสูตร
ข้อมูลรับสมัครคอร์ส
1. สมัครคอร์สพิจิตร : รับจำนวน 40 คน
💉 มาตรการที่ทางมูลนิธิฯ ได้จัดเตรียม เพื่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ COVID-19
ขอความร่วมมือจากผู้สมัครเข้าปฏิบัติธรรม อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่
รวมถึงผู้ที่สมาชิกในครอบครัว ที่ได้เดินทางกลับจากต่างประเทศ
หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างเฝ้าดูอาการ 14 วัน
หรือผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
งดการเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ
ทางมูลนิธิฯ จะทำการทำความสะอาดบริเวณอาคารปฏิบัติธรรม ที่พัก เครื่องนอน รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ก่อนเริ่มกิจกรรม 1 วัน
มูลนิธิฯ รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติธรรมและเจ้าหน้าที่ ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ
สวมหน้ากากอนามัย ระหว่างที่อยู่ภายในสถานปฏิบัติธรรม
และเปิดเครื่องกรองอากาศตลอดเวลาที่มีการอบรมภายในหอธรรม
รายละเอียดสำหรับการอยู่ร่วมกันอื่นๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ทางอาสาจะแจ้งท่านอีกครั้งในการปฐมนิเทศ
ข้อมูลรับสมัครคอร์ส :
รับสมัคร จำนวน 40 ท่าน
⏱กำหนดการกิจกรรม
กิจกรรมวันแรก
12.30 น. ถึงมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท ลงทะเบียนและรับป้ายปิดวาจา
ที่อาคารปราสาทชั้น 1 (หอธรรม)
– เก็บสัมภาระเข้าที่พัก สรีระกิจส่วนตัว
15.00 น. ปฐมนิเทศและแจ้งข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน
16.00 น. ฟังธรรมบรรยายจากหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส ผ่านทางวีดีทัศน์
18.30 น. ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ ที่หอธรรม
19.00 น. ฟังธรรมบรรยายจากหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส ผ่านทางวีดีทัศน์
21.00 น. เข้านอนอย่างมีสติ
กิจกรรมระหว่างคอร์ส
05.00 น. ทำวัตรเช้าที่ปราสาท
06.30 น. ตักบาตรหน้าปราสาท
08.00 น. ฟังธรรมบรรยายจากหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส ผ่านทางวีดีทัศน์
10.30 น. กิจกรรมเจริญสติ และ แบ่งกลุ่มเกื้อกูลธรรม
11.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันกับสติ
13.45 น. ฟังธรรมบรรยายจากหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส ผ่านทางวีดีทัศน์
16.00 น. กิจกรรมเจริญสติ และ แบ่งกลุ่มเกื้อกูลธรรม
18.00 น. ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ ที่หอธรรม
19.00 น. ฟังธรรมบรรยายจากหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส ผ่านทางวีดีทัศน์
21.00 น. เข้านอนอย่างมีสติ
กิจกรรมวันปิดคอร์ส
05.00 น. ทำวัตรเช้าที่ปราสาท
06.30 น. ตักบาตรหน้าปราสาท
07.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว
08.00 น. ฟังธรรมบรรยายจากหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส ผ่านทางวีดีทัศน์
10.00 น. พิธีปิด – ถวายไทยธรรม
11.00 น. รับประทานอาหารที่โรงครัว และทำความสะอาดที่พัก
13.00 น. รถตู้ออกเดินทางกลับกรุงเทพ
18.00 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม
การรับสมัครและการยืนยัน
ขั้นตอนการสมัครจะสมบูรณ์
สมัครผ่านระบบในลิ้งรับสมัคร / ยืนยันการสมัครคอร์ส :
ตรวจสอบรายชื่อจากลิ้งค์ตรวจสอบชื่อ
(หากมีลำดับที่เกิดขึ้นหมายถึงท่านได้รับเป็นผู้สมัครตัวจริง) :
ดำเนินการชำระค่ารถตู้ (ในกรณีที่เดินทางโดยรถตู้)
⏱ วันที่โอน/ยืนยัน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
บัญชีที่ใช้ในการโอนเงินค่ารถตู้
ชื่อบัญชี : นางอุษณา เกื้อกูล
เลขที่บัญชี : 042-3-68122-5 ธนาคาร : กสิกรไทย สาขาเมกาบางนา 2
ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินโอนและ ข้อมูลต่าง ๆ
ได้ทางลิ้งค์ตรวจสอบรายชื่อ (ด้านบน)
อาสาประสานงานคอร์ส : อาสาอ้อม
อีเมล์ ukeaukoo@gmail.com
🚓 การเดินทาง
🚙 ท่านที่เดินทางมาเอง
ขั้นตอนการรับสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ
ท่านได้ยืนยันกลับมาทางเมล์ผู้ประสานงานอีกครั้ง ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม
2567 โดยโปรดแจ้งชื่อ และรหัสรับสมัคร ว่าขอยืนยันการเข้าคอร์ส หรือ
ขอยกเลิกการเข้าคอร์ส เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท่านอื่น หากท่านยืนยัน
หรือแจ้งยกเลิกแล้ว ภายใน 3 วัน ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลข้างต้น
กรุณาแจ้งผู้ประสานงานทางอีเมล์อีกครั้ง
🚙 สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาเอง
ทีมอาสาสมัครจะอำนวยความสะดวกสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาเอง โดยจะประสานงานจัดหารถตู้ให้
ทั้งนี้ ท่านจะแชร์ค่ารถในการเดินทางร่วมกัน โดยรถตู้ 1 คัน จะนั่งได้ 10 ท่าน สำหรับคอร์สนี้ รถตู้เช่าเหมาที่ทางมูลนิธิจัดหาให้ ค่ารถขึ้นอยู่กับจำนวนคน (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
🚌จุดนัดพบรถตู้ ปั๊มปตท.วิภาวดีรังสิต
คลิกเพื่อดูเส้นทางบนแผนที่ google map :
เวลานัดหมาย
06.00 น. พบกันที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า ถ.วิภาวดี
06.30 น. ออกเดินทางไปมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท จ.พิจิตร
10.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ โลตัส นครสวรรค์ (ประมาณ 1 ชม.)
**ขอความร่วมมือให้ทุกท่านตรงต่อเวลา
และขอให้ท่านตรวจสอบว่ามีหลักฐานผลการตรวจ ATK
ก่อนออกเดินทางมาพิจิตร 24 ชั่วโมง เป็นลบในโทรศัพท์ของท่าน
(อาสาจะขออนุญาตตรวจสอบอีกครั้งก่อนขึ้นรถ)**
หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางโดยรถตู้ร่วมกับผู้ปฏิบัติท่านอื่น ๆ
สามารถแจ้งความประสงค์ โดยเลือกตอบช่อง เดินทางด้วยรถตู้ ในคำถาม
เรื่องการเดินทาง
หากท่านมีความจำเป็นจะต้องยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งผู้ประสานงาน 10
วันก่อนการเดินทาง เพื่อโอนเงินค่ารถคืนให้ผู้สมัคร หากเกินระยะเวลาดังกล่าว
ทีมอาสาสมัครขอนำเงินส่วนนี้เข้าร่วมทำบุญในกองทุนรถตู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักบวช ที่เดินทางด้วยรถตู้ หรือในกรณีรถตู้ มีที่นั่งว่าง
☀️ ขั้นตอนการรับสมัคร จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ท่านได้โอนเงินค่ารถตู้
ตามยอดเงินและเศษสตางค์ (ตามลำดับที่ของท่าน) ที่ระบุอยู่ในช่อง
“ยอดเงินที่ต้องโอน” เช่น รหัสรับสมัคร 1 + ยอดเงิน = X,XXX.01
(จำนวนยอดเงินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
สำหรับท่านที่เข้ารับการอบรมพร้อมกันเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ
กรุณาโอนเงินเป็นรายบุคคล
เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบและยืนยันลำดับที่ตามชื่อของท่านได้
ผู้ประสานงานจะปรับสถานะในช่อง “วันที่โอนเงิน” ทุก 2-3 วัน
โดยท่านไม่ต้องส่งเอกสาร เพราะลำดับที่ ในส่วนเศษสตางค์จะระบุว่า
ท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว
กรุณาโอนเงินเพื่อยืนยัน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567
และหากยกเลิกการเดินทางกรุณาแจ้งผู้ประสานงาน
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท่านอื่น
หากท่านโอนเงิน แต่ไม่ปรากฏรายชื่อใน link รายชื่อภายใน 3 วันหลังโอนเงิน
กรุณาติดต่อกลับผู้ประสานงาน
🙏ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน🙏
👩ผู้ประสานงานการรับสมัคร👩

Posted by opasoorg

Leave a Reply