🥭คอร์สอยู่กับรู้สัญจร🥭 ณ กาลาคาแนล รีสอร์ท อัมพวา วันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2567

Facebook
Facebook
YouTube

🥭คอร์สอยู่กับรู้สัญจร🥭
ณ กาลาคาแนล รีสอร์ท อัมพวา
วันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2567
ขอเรียนเชิญ ท่านผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในโครงการ “อยู่กับรู้ (สัญจร)” สถานที่
ณ กาลาคาแนล รีสอร์ท (อัมพวา) เนื่องจากทางมูลนิธิฯ
มีกองทุนอยู่กับรู้สัญจรเงินส่วนหนึ่ง เพื่อการจัดคอร์สดังกล่าว


ซึ่งกองทุกมีจำกัดทำให้ต้องมีการเก็บค่าใช้จ่ายเรื่องของที่พัก
ส่วนเรื่องอาหารทางมูลนิธิฯ จะนำกองทุนมาจ่าย โดยมีรายละเอียดด้านล่าง
🥭 ค่าใช้จ่าย
ค่าที่พัก : คนละ 900 บาทต่อคอร์ส (จ่ายหน้างานตอนลงทะเบียน)
ค่าเรือชมหิ้งห้อย : ตารางท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับน้ำขึ้นน้ำลง ของวันนั้น
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง (จ่ายหน้างาน)
ค่าอาหาร : ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา
🥭 สถานที่ : กาลาคาเนล รีสอร์ท
เลขที่ : 81/2 หมู่ 4 ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 082-3344887
ID Line: kalacanal
Email : kalacanal@hotmail.com
แผนที่ : https://maps.app.goo.gl/FsdjZRk6iLT4cjPw8
🥭วัตถุประสงค์
เป็นหลักสูตรแห่งการเรียนรู้ในการเจริญสติ สมาธิ และปัญญา
เพื่อให้สามารถนำหลักในการปฏิบัติธรรมไปใช้อย่างสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประ
จำวัน ด้วยรูปแบบในการปฏิบัติ เช่น เดินจงกรม นั่งสมาธิ และ
กิจกรรมส่งเสริมการภาวนาต่างๆ
🥭 รูปแบบกิจกรรม
ฟังธรรมบรรยายของพระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส ผ่านสื่อวิดีทัศน์ โดย มีพระภิกษุ
และวิทยากรรับเชิญ เกื้อกูล สรุปข้อธรรมและนำปฏิบัติ
🥭 คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สนใจทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานใดๆ มาก่อน
🥭 มาตรการที่ทางมูลนิธิฯ ได้จัดเตรียม เพื่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ COVID-19
ขอความร่วมมือจากผู้สมัครเข้าปฏิบัติธรรม อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่
รวมถึงผู้ที่สมาชิกในครอบครัว ที่ได้เดินทางกลับจากต่างประเทศ
หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างเฝ้าดูอาการ 14 วัน หรือผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (COVID-19) งดการเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ
ทางมูลนิธิฯ
ได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลล์ไว้เพื่อรองรับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน
และเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆ และจัดที่นั่งฟังธรรมเว้นระยะห่าง 1.2 เมตร
(จำกัดจำนวนผู้เข้าคอร์สไม่เกิน 25ท่าน)
ทางมูลนิธิฯ จะทำการทำความสะอาดบริเวณอาคารปฏิบัติธรรม ที่พัก เครื่องนอน
รวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ก่อนเริ่มกิจกรรม 1 วัน
มูลนิธิฯ รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติธรรมและเจ้าหน้าที่ ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ
สวมหน้ากากอนามัย ระหว่างที่อยู่ภายในสถานปฏิบัติธรรม
และเปิดเครื่องกรองอากาศตลอดเวลาที่มีการอบรมภายในหอธรรม
รายละเอียดสำหรับการอยู่ร่วมกันอื่นๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ทางอาสาจะแจ้งท่านอีกครั้งในการปฐมนิเทศ
🥭 ข้อมูลรับสมัครคอร์ส
สมัครคอร์ส : รับจำนวน 50 คน
วันเปิดคอร์ส
8.00 น. ลงทะเบียนเข้าที่พัก
9.00 น. สมาทานศีล๘ / สมาทานกรรมฐาน
9.30 น. ธรรมะบรรยาย โดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันกับสติ
12.00 น. ปฏิบัติธรรมในรูปแบบ@หอธรรม
14.00 น. แบ่งกลุ่มเกื้อกูลธรรมะ
15.30 น. ปฏิบัติธรรมด้วยตนเองที่หอธรรม (รีรันวีดีโอธรรมะบรรยายช่วงเช้า)
17.00 น. สรีรกิจส่วนตัว
18.30 น. ทำวัตรเย็น
19.00 น. ธรรมะบรรยาย และ นำภาวนาช่วงค่ำ โดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
22.00 น. แจ้งกำหนดการวันถัดไป / เข้าที่พักภาวนาด้วยตนเอง
ระหว่างคอร์ส
05.00 น. ทำวัตรเช้า / เดินจงกรมรับอรุณ
06.30 น. ใส่บาตรที่ท่าน้ำรีสอร์ท (พระคุณเจ้าพายเรือมาบิณฑบาตทางน้ำ 1 รูป)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้ากับสติ
08.00 น. ธรรมะบรรยาย โดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันกับสติ
12.00 น. ปฏิบัติธรรมในรูปแบบ@หอธรรม
13.00 น. แบ่งกลุ่มเกื้อกูลธรรมะ
14.30 น. ปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง (รีรันวีดีโอธรรมะบรรยายช่วงเช้า)
16.00 น. แนะนำหนังสือ / เรื่องดีๆ ที่ควรบอก (วันก่อนจบคอร์ส)
17.00 น. สรีรกิจส่วนตัว
18.30 น. ทำวัตรเย็น
19.00 น. ธรรมะบรรยาย และ นำภาวนาช่วงค่ำ โดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
22.00 น. แจ้งกำหนดการวันถัดไป / เข้าที่พักภาวนาด้วยตนเอง
วันปิดคอร์ส
05.00 น. ทำวัตรเช้า / เดินจงกรมรับอรุณ
06.30 น. ใส่บาตรพระ 5 รูป (หลวงพ่ออำนาจ และ คณะพระในคอร์ส)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้ากับสติ
08.00 น. ธรรมะบรรยาย โดย หลวงพ่ออำนาจ โอภาโส
โอวาทปิดอบรม / ถวายไทยธรรม
ขอขมากรรม สมาทานศีล๕
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันกับสติ
13.00 น. เดินทางกลับ
—————————————————-
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
🥭 การรับสมัครและการยืนยัน
🥭 ขั้นตอนการสมัครจะสมบูรณ์
สมัครผ่านระบบในลิ้งรับสมัครและยืนยัน : https://forms.gle/Txw1WiV3E5PTNNSH7
ตรวจสอบรายชื่อจากลิ้งค์ตรวจสอบชื่อ
(หากมีลำดับที่เกิดขึ้นหมายถึงท่านได้รับเป็นผู้สมัครตัวจริง) :
ลิ้งตรวจสอบ

ดำเนินการชำระค่ารถตู้ (ในกรณีที่เดินทางโดยรถตู้)
🥭วันที่โอน/ยืนยัน ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567
ดำเนินการชำระค่ารถตู้ (ในกรณีที่เดินทางโดยรถตู้)
บัญชีที่ใช้ในการโอนเงินค่ารถตู้
ชื่อบัญชี : นางอุษณา เกื้อกูล
เลขที่บัญชี : เลขที่บัญชี : 042-3-68122-5 ธนาคาร : กสิกรไทย สาขาเมกาบางนา 2
ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินโอนและ ข้อมูลต่าง ๆ ได้ทางลิ้งค์ตรวจสอบรายชื่อ
(ด้านบน)
อาสาประสานงานคอร์ส : อาสาอ้อม อีเมล์ ukeaukoo@gmail.com
🥭การเดินทาง
🥭ท่านที่เดินทางมาเอง
ขั้นตอนการรับสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ท่านได้ยืนยันในระบบตามลิ้งค์ด้านบน
ผู้ประสานงานอีกครั้ง โดยโปรดแจ้งชื่อ และรหัสรับสมัคร ว่าขอยืนยันการเข้าคอร์ส
หรือ ขอยกเลิกการเข้าคอร์ส เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท่านอื่น หากท่านยืนยัน
หรือแจ้งยกเลิกแล้ว ภายใน 3 วัน ไม่ปรากฏในฐานข้อมูลข้างต้น
กรุณาแจ้งผู้ประสานงานทางอีเมล์อีกครั้ง
🥭 สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาเอง
ทีมอาสาสมัครจะอำนวยความสะดวกสำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาเอง
โดยจะประสานงานจัดหารถตู้ให้
ทั้งนี้ ท่านจะแชร์ค่ารถในการเดินทางร่วมกัน โดยรถตู้ 1 คัน จะนั่งได้ 10 ท่าน
สำหรับคอร์สนี้ รถตู้เช่าเหมาที่ทางมูลนิธิจัดหาให้ ค่ารถขึ้นอยู่กับจำนวนคน
(จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางโดยรถตู้ร่วมกับผู้ปฏิบัติท่านอื่น ๆ
สามารถแจ้งความประสงค์ โดยเลือกตอบช่อง เดินทางด้วยรถตู้ ในคำถาม
เรื่องการเดินทาง
หากท่านมีความจำเป็นจะต้องยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งผู้ประสานงาน 10
วันก่อนการเดินทาง เพื่อโอนเงินค่ารถคืนให้ผู้สมัคร หากเกินระยะเวลาดังกล่าว
ทีมอาสาสมัครขอนำเงินส่วนนี้เข้าร่วมทำบุญในกองทุนรถตู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิ
นทางของนักบวช ที่เดินทางด้วยรถตู้ หรือในกรณีรถตู้ มีที่นั่งว่าง
🥭 ขั้นตอนการรับสมัคร จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ท่านได้โอนเงินค่ารถตู้
ตามยอดเงินและเศษสตางค์ (ตามลำดับที่ของท่าน) ที่ระบุอยู่ในช่อง “ยอดเงินที่ต้องโอน”
เช่น ยอดเงิน + รหัสรับสมัคร 1 = X,XXX.01 (จำนวนยอดเงินจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
สำหรับท่านที่เข้ารับการอบรมพร้อมกันเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ
กรุณาโอนเงินเป็นรายบุคคล
เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบและยืนยันลำดับที่ตามชื่อของท่านได้
ผู้ประสานงานจะปรับสถานะในช่อง “วันที่โอนเงิน” ทุก 2-3 วัน
โดยท่านไม่ต้องส่งเอกสาร เพราะลำดับที่ ในส่วนเศษสตางค์จะระบุว่า
ท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว
กรุณาโอนเงินเพื่อยืนยัน ภายในวันที่ 4 ก.ค. 2567
และหากยกเลิกการเดินทางกรุณาแจ้งผู้ประสานงาน ภายในวันที่ 4 ก.ค. 67
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครท่านอื่น หากท่านโอนเงิน แต่ไม่ปรากฏรายชื่อใน link
รายชื่อภายใน 3 วันหลังโอนเงิน กรุณาติดต่อกลับผู้ประสานงาน
🙏ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน🙏
ผู้ประสานงานการรับสมัคร

Posted by opasoorg

Leave a Reply